Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS705
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở các điểm đăng ký xe Công an các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng