Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp đặc biệt, cấp I, cấp II - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp đặc biệt, cấp I, cấp II - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-247455-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng