Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-076222-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng