Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Phòng cháy, chữa cháy - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Phòng cháy, chữa cháy - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-114087-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công An tỉnh ( PC23)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an tỉnh (PC 23)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng