Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng ủy quyền (có thù lao) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng ủy quyền (có thù lao) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-111601-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày đối với hợp đồng đơn giản, không quá 05 ngày đối với hợp đồng phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng uỷ quyền (có thù lao) được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng