Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích nổ mìn làm nền đường, tạo hố móng xây dựng công trình, đánh đổ cây, phá dỡ công trình - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích nổ mìn làm nền đường, tạo hố móng xây dựng công trình, đánh đổ cây, phá dỡ công trình - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-117285-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh và Sở Lao động và thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng