Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích khai thác khoáng sản - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) vào mục đích khai thác khoáng sản - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-116743-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh và Sở Lao động và thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng