Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-124554-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoặc công văn trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Thời gian nộp hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xin phép phải phối hợp với đoàn cán bộ thẩm định tại địa điểm kinh doanh
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa (nơi gửi hồ sơ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang

Đơn xin cấp phép kinh doanh karaoke theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ VHTTDL
Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang

Menu