Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-131592-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị xã.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị xã.
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Bảo đảm điều kiện an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
Địa điểm mở dịch vụ đảm bảo kỹ thuật tốt

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Đơn xin cấp phép (kèm theo Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân có công chứng) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Biên bản khảo sát địa điểm mở dịch vụ
Bản cam kết thực hiện đúng pháp luật và nội dung xin phép
Hợp đồng thuê nhà (nếu là địa điểm thuê)
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang

Menu