Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực Bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực Bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-134688-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng