Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-253233-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Dán tem kiểm định; Xác nhận trên Sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng