Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 264:2002 về Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

  • Số hiệu: TCXDVN264:2002
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn XDVN
  • Ngày ban hành: 01/01/2002
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản