Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4603:2012

CÔNG TRÌNH THỂ THAO - YÊU CẦU SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sporting facilities - Requirements for use and keeping

Lời nói đầu

TCVN 4603 : 2012 thay thế TCVN 4603 : 1988.

TCVN 4603 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4603 : 1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4603 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CÔNG TRÌNH THỂ THAO - YÊU CẦU SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sporting facilities - Requirements for use and keeping

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi sử dụng, bảo quản và sửa chữa công trình thể thao.

1.2. Khi cải tạo và mở rộng công trình thể thao, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo TCVN 4205 : 2012, TCVN 4260 : 2012, TCVN 4529 : 2012 và các quy định hiện hành có liên quan.

1.3. Công trình thể thao bao gồm các loại: sân thể thao, nhà thể thao, bể bơi, trường bắn và các loại công trình thể thao khác.

CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, các sân thể thao phẳng không có mái che được viết tắt là sân thể thao.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4205 : 20121), Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4260 : 20121), Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4529 : 20121), Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 8092 : 2009, Ký hiệu đồ họa. Màu sắc an toàn và biển báo an toàn. Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng.

TCXDVN 333 : 20052), Chiếu sáng bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

3. Quy định chung

3.1. Việc phân loại và phân cấp kỹ thuật công trình thể thao phải tuân theo TCVN 4205 : 2012, TCVN 4260 : 2012, TCVN 4529 : 2012 và tham khảo quy định về phân loại, phân cấp công trình dân dụng [1].

3.2. Công trình thể thao được chia ra hai loại cấp như sau:

- Cấp kỹ thuật của công trình: chỉ rõ mức tiện nghi chất lượng sử dụng, độ bền vững và bậc chịu lửa của mỗi loại công trình;

- Cấp quản lý của công trình: chỉ rõ cơ quan chủ quản đầu tư và cơ quan chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công trình.

3.3. Cấp quản lý của các công trình thể thao gồm:

- Công trình thể thao cấp Nhà nước (Trung ương): do Tổng cục Thể dục thể thao quản lý;

- Công trình thể thao cấp tỉnh, thành phố (gọi tắt là cấp tỉnh): do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố quản lý;

- Công trình thể thao cấp huyện, quận (gọi tắt là cấp huyện): do cơ sở thể thao cấp huyện, quận quản lý;

- Công trình thể thao cấp xã, phường (gọi tắt là cấp xã): do cơ sở thể thao cấp xã, phường quản lý.

3.4. Công trình thể thao phải được sử dụng đúng chức năng, đúng công suất thiết kế nhằm đảm bảo

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4603:2012 về Công trình thể thao - Yêu cầu sử dụng và bảo quản

  • Số hiệu: TCVN4603:2012
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2012
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản