Hệ thống pháp luật

Khoản 4 Điều 10 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4. Thời gian giáo viên mầm non giữ hạng II (mã số V.07.02.04) và tương đương, hạng III (mã số V.07.02.05) và tương đương được tính là tương đương với thời gian giữ hạng II, hạng III theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 01/2021/TT-BGDĐT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 02/02/2021
  • Nơi ban hành: Quốc hội
  • Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  • Ngày công báo: 18/02/2021
  • Số công báo: Từ số 307 đến số 308
  • Ngày hiệu lực: 20/03/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra