Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: QCXDVN01:2008/BXD
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 03/04/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo:
  • Ngày hiệu lực: 20/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản