Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 0 văn bản

Quyết định 1475/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/11/2022, Quyết định 1475/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1475/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/11/2022, Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 21/CT-TTg Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long
Ngày 24/11/2022, Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2430/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW9) giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên” sử dụng vốn ODA của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/11/2022, Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW9) giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên” sử dụng vốn ODA của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1473/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Công điện 1576/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện
Ngày 24/11/2022, Công điện 1576/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1576/CĐ-BYT Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3170/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3172/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 23/11/2022, Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 719/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3231/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3199/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3169/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/11/2022, Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4063/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4060/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/11/2022, Quyết định 4060/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4060/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 231/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 232/KH-UBND thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 232/KH-UBND thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 232/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 23/11/2022, Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 57306/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1542/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 23/11/2022, Quyết định 1542/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1542/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1540/QĐ-BGTVT năm 2022 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg
Ngày 23/11/2022, Quyết định 1540/QĐ-BGTVT năm 2022 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1540/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt tài liệu
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt tài liệu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3159/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
Ngày 23/11/2022, Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 154/NQ-CP Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 753/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Ngày 23/11/2022, Quyết định 753/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 753/QĐ-QLD Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3222/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 22/11/2022, Quyết định 3222/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3222/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4041/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 22/11/2022, Quyết định 4041/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4041/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025
Ngày 22/11/2022, Quyết định 4047/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4047/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 7692/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 7692/KH-UBND triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 7692/KH-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
Ngày 22/11/2022, Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2258/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 71/2022/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/11/2022, Thông tư 71/2022/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 71/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 22/11/2022, Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT về Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2022/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4527/SGDĐT-CTTT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 4527/SGDĐT-CTTT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4527/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 111/KH-BCĐ389 Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 111/KH-BCĐ389 Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 111/KH-BCĐ389 Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực: