Văn bản mới cập nhật

Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 120/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 30/12/2020, Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 152/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ngày 25/12/2020, Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 150/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
Ngày 18/12/2020, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 148/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày 10/12/2020, Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 143/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18/11/2020, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 135/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Luật Bảo vệ môi trường 2020
Ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
Ngày 16/11/2020, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Luật cư trú 2020
Ngày 13/11/2020, Luật cư trú 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự
Ngày 09/11/2020, Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 133/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/11/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày 30/10/2020, Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày 19/10/2020, Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 128/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày 19/10/2020, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 123/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 15/10/2020, Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2020/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 15/10/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 07/10/2020, Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 120/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/10/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ngày 28/09/2020, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 117/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Ngày 25/09/2020, Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 114/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Ngày 25/09/2020, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 116/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022
Ngày 18/09/2020, Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 111/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 15/09/2020, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 32/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Ngày 15/09/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 110/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 14/09/2020, Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 108/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 14/09/2020, Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 107/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 10/09/2020, Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 106/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày 04/09/2020, Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 04/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/09/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 27/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 04/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/09/2020, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 28/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 04/09/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí