Dich vu doanh nghiep so

Văn bản mới cập nhật

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày 21/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/04/2021, Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Ngày 31/03/2021, Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 30/03/2021, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
Ngày 29/03/2021, Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 37/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
Ngày 26/03/2021, Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 30/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày 11/03/2021, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 18/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Ngày 09/03/2021, Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 17/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/03/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
Ngày 24/02/2021, Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 12/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/02/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 25/01/2021, Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 8/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 25/01/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ngày 15/01/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 03/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 120/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 30/12/2020, Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐTP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/12/2020, Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 19/2020/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 30/12/2020, Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 152/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ngày 25/12/2020, Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 150/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
Ngày 18/12/2020, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 148/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày 10/12/2020, Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 143/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18/11/2020, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 135/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Bảo vệ môi trường 2020
Ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
Ngày 16/11/2020, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Luật cư trú 2020
Ngày 13/11/2020, Luật cư trú 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự
Ngày 09/11/2020, Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 133/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày 30/10/2020, Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày 19/10/2020, Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 128/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày 19/10/2020, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 123/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 15/10/2020, Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2020/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 15/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực