Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6189-2:1996

ISO 7899-2:1984 (E)

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM KHUẨN LIÊN CẦU PHÂN - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP MÀNG LỌC

Water quality – Detection and enumeration of faecal streptococci - Part 2: Method by membrane filtration

Lời nói đầu

TCVN 6189-2:1996 hoàn toàn tương đương với ISO 7899-2:1984(E);

TCVN 6189-2:1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC135/F9/SC1 Nước tinh lọc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Lời giới thiệu

Việc liên cầu khuẩn được xem là chỉ thị của dấu hiệu ô nhiễm phân, trên thế giới hiện vẫn còn những ý kiến nhau. Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp phân lập liên cầu khuẩn thuộc nhóm kháng nguyên D. Đối với mục kiểm tra nước các sinh vật này có thể coi như chỉ thị của sự ô nhiễm phân. Tuy nhiên, cần phải nhận thức được là ít nhóm liên cầu khuẩn D tìm thấy trong nước cũng có thể có nguồn gốc từ các môi trường khác. Tính chọn lọc môi trường nuôi cấy được sử dụng mà nhờ đó có thể có được một số đếm đáng tin cậy của liên cầu khuẩn nhỏ. Như vậy đáp ứng được hầu hết các mục đích thực tiễn. Thuật ngữ ...