Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3144 - 79

SẢN PHẨM KỸ THUẬT ĐIỆN - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN

Electrical equipment - General safety requirements.

Quyết định ban hành số: 658/TC-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1979

Tiều chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm kỹ thuật điện và quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của chúng nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế tới mức độ cho phép sự tác động lên cơ thể người của các yếu tố sau:

- Dòng điện;

- Tia lửa điện và hồ quang điện;

- Những bộ phận chuyển động của sản phẩm;

- Những bộ phận đầu khiển của sản phẩm bị nung nóng; những vật liệu nguy hiểm và có hại có trong kết cấu của sản phẩm, cũng như các chất nguy hiểm có hại thải ra trong khi vận hành các sản phẩm đó;

- Ồn và siêu âm;

- Rung;

- Bức xạ rơn-ghen, bức xạ quang, bức xạ nhiệt và trường điện từ.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm kỹ thuật điện:

- Được chế tạo cho thiết bị trọn bộ;

- Ở trong thiết bị điện được chống nổ;

- Ở trong thiết bị điện của tàu thủy;

- Của ...