Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121 : 1979

VỮA VÀ HỖN HỢP VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÍ

Mortars and mortars mixture in construction - Physico-mechanical test methods

 

Tiêu chuẩn này quy định cách lấy mẫu và phương pháp thử của vữa và hỗn hợp vữa xây dựng thông thường để xác định các chỉ tiêu chất lượng sau:

I. Đối với hỗn hợp vữa

1. Độ lưu động

2. Độ phân tầng

3. Khối lượng thể tích

4. Khả năng giữ nước

II. Đối với vữa

1. Giới hạn bền chịu uốn

2. Giới hạn bền chịu nén

3. Giới hạn bền liên kết với nền

4. Độ hút nước

5. Khối lượng riêng

6. Khối lượng thể tích

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hỗn hợp vữa dùng chất kết dính thạch cao hoặc có phụ gia thạch cao khi không có chất làm chậm đông rắn.

 

1. Quy định chung

1.1. Hỗn hợp vữa là hỗn hợp được chọn một cách hợp lý, trộn đều của chất kết dính vô cơ cốt liệu nhỏ với nước. Trong trường hợp cần thiết có thêm các phụ gia vô cơ hoặc hữu cơ.

1.2. Vữa là hỗn hợp vữa ở trạng thái đã đông cứng.

1.3. Việc chọn ...