Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1663 – 75

GIẤY VIẾT SỐ 3

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy viết số 3 sản xuất từ nứa hay các phế liệu công nông nghiệp có chứa xenluloz.

2. Các chỉ tiêu chất lượng của giấy viết số 3 phải theo đúng quy định trong bảng.

Tên gọi các chỉ tiêu

Mức

1. Khối lượng 1m2, tính bằng g.

2. Độ chịu kéo bình quân theo chiều dọc và ngang, tính bằng m, không nhỏ hơn

3. Độ gia nhựa, tính bằng mm, không nhỏ hơn

4. Hàm lượng tro, tính bằng %, không lớn hơn

5. Độ trắng tính bằng độ, không nhỏ hơn

6. Độ ẩm tính bằng %

7. Lượng bụi tính bằng cái trên 1m2:

cỡ 0,25 đến 2 mm không lớn hơn

cỡ trên 2 đến 3 mm không lớn hơn

8. Độ chịu gấp tính bằng lần không nhỏ hơn

9. Nếp nhăn:

Cho phép trên mỗi tờ cỡ 787 x 1 092 có một nếp nhăn với chiều dài lớn nhất, tính bằng mm không quá

10. Số lỗ thủng trên mỗi tờ cỡ 787 x 1 092 đường kính đến 2 mm không quá

62 ± 2

2 300
0,75

7

65

8 ± 1350

1

4

 

50

1

Chú thích:

1. Độ trắng khi đo trên máy đo độ trắng bằng quang học quy định là 65º, còn khi so sánh với thang độ trắng canxi sunfat phải bằng hoặc lớn hơn 70º.

2. Trên mỗi tờ không được có đồng thời cả hai khuyết tật nếp nhăn và lỗ thủng và tổng số tờ có hai khuyết tật trên không được vượt quá 10%.