Thông tư

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 14.059 văn bản

Dự thảo Thông tư quy định về danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 14/01/2021, Dự thảo Thông tư quy định về danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 11/01/2021, Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 1/2021/TT-BNV Ngày ban hành: 11/01/2021 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 33/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 32/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 29/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 53/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 53/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 53/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 54/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 42/2020/TT-BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 23/2020/TT-NHNN về Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 23/2020/TT-NHNN về Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 23/2020/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 22/2020/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 28/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 30/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 27/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 31/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 115/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 20/2020/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 31/12/2020, Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 120/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 40/2020/TT-BGTVT về quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 30/12/2020, Thông tư 40/2020/TT-BGTVT về quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 40/2020/TT-BGTVT Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 30/12/2020, Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2020/TT-NHNN Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 30/12/2020, Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 19/2020/TT-NHNN Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 18/2020/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 30/12/2020, Thông tư 18/2020/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 18/2020/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 29/12/2020, Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 112/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 29/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vông tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/12/2020, Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vông tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 24/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/12/2020, Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 26/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/12/2020, Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 25/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Dự thảo Thông tư về danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 25/12/2020, Dự thảo Thông tư về danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 25/12/2020, Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 15/2020/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
Ngày 24/12/2020, Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 41/2020/TT-BTTTT Ngày ban hành: 24/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí
Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 24/12/2020, Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 17/2020/TT-BTNMT Ngày ban hành: 24/12/2020 Hiệu lực: Xem miễn phí