Dich vu doanh nghiep so

Thông tư

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 14.213 văn bản

Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 30/07/2021, Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 12/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Ngày 28/07/2021, Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 14/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 26/07/2021, Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2021/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 26/07/2021, Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 13/2021/TT-BGTVT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 22/07/2021, Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 22/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ trưởng Bộ Thông tinh và Truyền thông ban hành
Ngày 21/07/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ trưởng Bộ Thông tinh và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 19/07/2021, Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 16/07/2021, Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-BCT Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/07/2021, Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 57/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 12/07/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
Ngày 09/07/2021, Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 01/2021/TT-BNG Ngày ban hành: 09/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 08/07/2021, Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 55/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 07/07/2021, Thông tư 09/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2021/TT-NHNN Ngày ban hành: 07/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 06/07/2021, Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 54/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 09/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2021/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 04/2021/TT-BXD Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 50/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 50/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/06/2021, Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 51/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/06/2021, Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 25/06/2021, Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 25/06/2021, Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 25/06/2021, Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2021/TT-BYT Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 25/06/2021, Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BTTTT Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 24/06/2021, Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2021/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 24/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/06/2021, Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 47/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 24/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 03/2021/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 11/06/2021, Thông tư 03/2021/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BCT Ngày ban hành: 11/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 11/06/2021, Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 43/2021/TT-BTC Ngày ban hành: 11/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành
Ngày 11/06/2021, Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 02/2021/TT-BCT Ngày ban hành: 11/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 11/06/2021, Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Thông tư 03/2021/TT-BKHCN về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 11/06/2021, Thông tư 03/2021/TT-BKHCN về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 03/2021/TT-BKHCN Ngày ban hành: 11/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực