Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành


Số hiệu: 01/2020/TT-BTP Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Ngày ban hành: 03/03/2020 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thành Long Ngày hiệu lực: 20/04/2020 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
405 - HTTP verb used to access this page is not allowed.

405 - HTTP verb used to access this page is not allowed.

The page you are looking for cannot be displayed because an invalid method (HTTP verb) was used to attempt access.


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu