Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị 83/LDV-CV18 ngày 09/03/2018 và công văn giải trình số 87/LDV-CV18 ngày 13/03/2018 của Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam, mã số thuế 0800005769 cung cấp, công văn số 969/KĐHQ-KĐ ngày 31/05/2018 của Cục Kiểm Định Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

 

Tên thương mại: Hệ thống đánh dấu kim cương LMS 650.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hệ thống khắc kim cương bằng laser, sử dụng khí Flourine.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Diamond Marking System LMS 650.

Nhà sản xuất: PhotoScribe Technologies Inc.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Là 01 bộ sản phẩm gồm: 01 máy đánh dấu LMS 650; 01 bộ máy tính ngoài; 01 máy quét mã vạch. Trong đó, máy đánh dấu LMS 650 - máy chính, bao gồm đơn vị laser excimer (Excimer laser unit) với hệ thống quản lý khí hoàn chỉnh, hệ thống định vị (Positioning system) để di chuyển viên kim cương đến chùm tia laser, đường dẫn chùm tia laser với khẩu độ được kiểm soát (Beam path with controlled aperture,) và đơn vị hiển thị để hình dung - tất cả được gắn trong vỏ bảo vệ của máy LMS 650. Vỏ máy có thể mở ra và đóng vào mỗi khi thực hiện đánh dấu kim cương. Bộ máy tính ngoài kết nối điều khiển máy đánh dấu (cây máy tính, màn hình, bàn phím và chuột) đã được cài đặt phần mềm đánh dấu/khắc kim cương. Máy tính kết nối với máy khắc bằng dây cáp. Máy quét mã vạch được kết nối với máy tính qua USB.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Hệ thống đánh dấu kim cương có chứa một đơn vị laser excimer cùng với nguồn điện cao tạo ra một tia laser 193 nm được sử dụng để khắc lên kim cương. Laser excimer được tạo ra bằng bình khí áp lực Flourine gắn trong máy đánh dấu LMS 650. Máy sử dụng công nghệ laser lạnh; máy sẽ lấy chùm tia tập trung, làm mát, cho phép đánh dấu chính xác lên bề mặt của viên kim cương. Máy tính chứa phần mềm khắc để quản lý nội dung (mã vạch hoặc ký tự) khắc lên viên kim cương và cài đặt thông số tia laser sẽ thực hiện khắc kim cương. Máy quét mã vạch có tác dụng nhập mã vạch vào hệ thống máy tính để khắc lên viên kim cương và lưu mã của viên kim cương đã khắc. Khi đặt viên kim cương vào hệ thống định vị (Positioning system) trong máy khắc, thực hiện điều khiển trên phần mềm máy tính, máy khắc sẽ di chuyển viên kim cương đến vị trí của chùm tia laser (laser beam) và chùm tia này sẽ thực hiện khắc nội dung theo yêu cầu từ phần mềm.

- Thông số kỹ thuật: Máy đánh dấu LMS-650 có thông số: bước sóng laser 193nm, nguồn điện 110 V/ 60 Hz hoặc 230 V/ 50 Hz (có thể chuyển đổi điện áp sử dụng bằng công tắc), điện năng tiêu thụ tối đa 1000 VA, hệ thống làm mát bằng không khí, dung tích bình khí 2.1 lít (1 máy chứa 1 bình khí), hoạt động ở nhiệt độ xung quanh từ 15 đến 35 độ C, bình khí được gắn bên trong, áp suất khí 6.0 bar abs. Kích thước 800 x 660 x 310 mm, nặng khoảng 80 kg. Máy tính có Phần mềm khắc/đánh dấu kim cương tiêu chuẩn; RAM 500MB, Pentium, Thiết bị Mạng 100/10 Thiết bị IEEE 1394 (Thiết bị Chống cháy), Card đồ họa, Microsoft Windows7 hoặc cao hơn. Máy tính được kết nối với máy khắc LMS-650 qua dây cáp nối. Máy quét mã vạch Metrologic được kết nối với máy tính qua cổng USB.

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để đánh dấu/khắc mã vạch hoặc ký tự lên viên kim cương bằng tia laser; có thể đánh dấu trên tất cả các loại kim cương.

3. Kết quả xác định trước mã số:

 

Tên thương mại: Hệ thống đánh dấu kim cương LMS 650.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bộ sản phẩm dùng để đánh dấu/khắc mã vạch hoặc ký tự lên viên kim cương bằng tia laser, gồm: 01 máy đánh dấu LMS 650 (máy chính); 01 bộ máy tính ngoài kết nối điều khiển máy đánh dấu đã được cài đặt phần mềm đánh dấu/khắc kim cương; 01 máy quét mã vạch được kết nối với máy tính qua USB.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Diamond Marking System LMS 650.

Nhà sản xuất: PhotoScribe Technologies Inc.

thuộc nhóm 84.56 “Máy công cụ đgia công mọi loại vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng các quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, phóng điện, điện hóa, chùm tia điện tử, chùm tia i-on hoặc quá trình xử lý plasma hồ quang; máy cắt bằng tia nước”, phân nhóm "- Hoạt động bằng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông”, mã số 8456.11.00 "- - Hoạt động bằng tia laser” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

 

 

 

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam (Lô XN 26, KCN Đại An, Km 51 quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Hải Dương);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Cục Kiểm Định Hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- My (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.