Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-267550-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hoặc văn bản thông báo về việc từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng