Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-267556-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt tập sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng