Thủ tục hành chính: Thành lập thôn mới, khu phố mới - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập thôn mới, khu phố mới - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS776
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ (02A Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa) hoặc qua đường bưu điện. Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng