Thủ tục hành chính: Tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS154
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Liên đoàn luật sư Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư
Thời hạn giải quyết: không
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng