Hệ thống pháp luật


HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2012/BTC về phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: QCVN07:2012/BTC
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 13/08/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản