Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 91/CPNGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1996

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-UBTVQH9 ngày 8-11-1995 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Ban hành kèm theo Nghị định này danh mục hàng hoá và thuế suất của các mặt hàng để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của ASEAN (CEPT) cho năm 1996.

Điều 2.- Danh mục hàng hoá và thuế suất của từng mặt hàng nêu tại Điều 1 của Nghị định này chỉ áp dụng khi mặt hàng đó có xác nhận về xuất xứ hàng hoá của nước xuất khẩu theo quy định của Hiệp định CEPT.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-1-1996. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

DANH MỤC
HÀNG HOÁ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CEPT CỦA VIỆT NAM NĂM 1996
(Ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 18 tháng 12 năm 1995)

MÃ SỐ

MIÊU TẢ MẶT HÀNG TIẾN TRÌNH CẮT GIẢM

1995 1996 1997 ........... 2006

Chương 5

Các sản phẩm khác từ động vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác

050100

Tóc chưa chế biến, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gội tẩy; (trừ phế liệu tóc)

5

050200

Lông lợn, lông lợn lòi, lông con lửng và các loại lông dùng làm bàn chải khác; (trừ phế liệu từ các loại lông nói trên)

5

050300

Lông bờm ngựa và phế liệu từ lông bờm ngựa đã hoặc chưa làm thành lớp, có hoặc không có với nguyên liệu phụ trợ

5

050700

Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc hươu, móng guốc, móng vuốt, mỏ chim, chưa chế biến hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; Bột và phế liệu từ các sản phẩm trên

5

050800

San hô và các chất liệu tương tự, chưa chế biến hoặc sơ chế nhưng không gia công thêm; vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực chưa chế biến hoặc sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; Bột và các phế liệu từ các sản phẩm nói trên

5

050900

Bọt biển tự nhiên từ gốc động vật

5

051000

Long diên hương (lấy từ tinh dịch của cá voi, dùng làm nước hoa), chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ); chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng; Mật đã hoặc chưa sấy khô, các chất tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để chế biến dược phẩm, tươi, ướp lạnh, ướp đông hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác

0

Chương 8

Các loại quả hạt ăn được; vỏ quả họ chanh hoặc họ dừa

081400

Vỏ các loại quả có múi (họ chanh) hoặc vỏ dưa tây (bao gồm cả dưa hấu), tươi, ướp đông, khô hoặc được bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc các dung dịch bảo quản khác

5

Chương 10

Ngũ cốc

1001

Lúa mì và meslin

100110

- Lúa mì Durrum

3

100190

- Các loại khác

3

100200

- Lúa mạch đen

5

100300

- Lúa mạch

5

100400

- Yến mạch

5

1008

Kiểu mạch, kê, hạt cây thóc chim (ca na ry seed)

100810

Kiểu mạch

5

Chương 12

Hạt và quả có dầu; các loại quả hạt khác; cây công nghiệp, cây dược liệu; rơm, rạ và thức ăn gia súc

121000

Hu Blông tươi, khô hoặc chưa xay, nghiền thành bột, hoặc ở dạng bột viên, bột tuyến hoa bia (từ hoa hu blông)

12100010

H blông tươi khô

5

121100

Các loại cây và các thành phần của cây (cả hạt, quả) chủ yếu dùng để làm nước hoa, làm dược phẩm, thuốc trừ sâu, làm thuốc tẩy uế hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột

0

121300

Rơm, trấu từ cây ngũ cốc chưa chế biến, đã hoặc chưa băm, xay, ép hoặc làm thành dạng viên

5

121400

Củ cải Thuỵ Điển, củ cải dùng cho gia súc, rễ cỏ khô, cỏ khô, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu pin, đậu tằm và các sản phẩm cỏ, thức ăn gia súc tương tự, đã hoặc chưa làm thành dạng viên

1

Chương 13

Cánh kiến đỏ; gôm, các loại nhựa cây và các chất chiết xuất từ thực vật

130100

Cánh kiến đỏ, gôm tự nhiên, nhựa cây dạng gôm, nhựa thơm

5

1302

Cao và nhựa thực vật, chất pectic, pectin, pectat; thạch trắng, các chất nhầy, chất đậm đặc đã hoặc chưa pha chế lấy từ các sản phẩm thực vật

- Chất nhựa, cao từ thực vật:

130212

Từ cam thảo

5

130213

Từ hoa bia

5

130214

Từ cây kim cúc hoặc rễ các loại cây có chứa chất rotenone

5

130219

Từ các loại cây khác

5

130220

Chất axít petic, petin, pectat

5

- Chất nhầy, chất đạm đặc chưa hoặc đã pha chế, lấy từ sản phẩm thực vật:

130231

Thạch trắng

5

130232

Chất nhày và chất đậm đặc đã hoặc chưa pha chế lấy từ hạt bồ kết, hay hạt guar

5

130239

Loại khác

5

Chương 14

Vật liệu thực vật dùng để tết, bện; các sản phẩm khác từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

140200

Vật liệu thực vật chủ yếu dùng để đệm lót hoặc nhồi (ví dụ: bông gạo, tóc thực vật, rong liễu) đã hoặc chưa làm thành lớp với nguyên liệu phụ trợ hoặc không)

5

140300

Vật liệu thực vật chủ yếu dùng làm chổi, bàn chải, (ví dụ: cây đậu chổi, sợi cọ Brazir, cỏ lăng, sợi thùa) đã hoặc chưa làm thành nùi hoặc bó

5

140400

Các vật liệu thực vật chưa được quy định chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

5

Chương 15

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật; các sản phẩm lấy từ mỡ hoặc dầu động hoặc thực vật; mỡ chế biến làm thực phẩm; các loại sáp động hoặc thực vật

1507

Dầu đậu tương và các thành phần của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

15070090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

150800

Dầu lạc và các thành phần của dầu lạc đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

15080090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

150900

Dầu ô liu và các thành phần của dầu ô liu đã hoặc chưa qua tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

15090090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

151000

Dầu khác và các thành phần của chúng chiết trong dung môi từ các loại ô liu, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi thành phần hoá học, kể các chất hỗn hợp của các loại dầu này, hoặc thành phần của chúng với các loại dầu hoặc các thành phần của chúng thuộc nhóm 1509

15100090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

51100

Dầu cọ và các thành phần của dầu cọ đã hoặc chưa qua tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

5110090

- Loại khác, chưa qua tinh chế

5

51200

Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

5120090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

51300

Dầu dừa, dầu hạt cọ, dầu ba bu su đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

5130090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

51400

Dầu hạt cải, dầu hạt mù tạt đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

5140090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

515

Các loại mỡ và dầu thực vật đông đặc khác (bao gồm cả dầu JOJOBA) và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

51510

Dầu hạt lanh, dầu hạt trầu, dầu hạt thầu dầu

5151090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

51590

Dầu loại khác

5159090

Loại khác, chưa qua tinh chế

5

51800

Mỡ và dầu động hoặc thực vật và các thành phần của chúng, đã luộc, oxit hoá, rút nước, sunphát hoá, thổi khô, polime hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong ga chậm hoặc bằng biện pháp xử lý hoá học khác, trừ các loại thuộc nhóm 1516; các hỗn hợp và chế phẩm không ăn được từ mỡ, dầu động hoặc thực vật hoặc từ các thành phần của các loại mỡ, dầu khác thuộc chương này không được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

5

519

Axit béo công nghiệp Monocarbonxylic, dầu axit từ quá trình tinh chế, cồn béo nông nghiệp

- Axit béo công nghiệp monocarbonxylic:

51920

- Dầu a xit từ quá trình tinh chế

1

51930

- Cồn béo công nghiệp

5

52000

Glyxerin, tinh khiết hoặc không, nước glyxerin và dung dịch kiềm glixerin

1

52100

Sáp thực vật (trừ glyxerin) sáp ong, sáp các loại côn trùng và cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hoặc pha màu

1

52200

Các chất nhờn, bã còn lại sau quá trình xử lý các chất béo hoặc sáp động vật, thực vật

1

Chương 19

Các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột,sữa; các loại bánh

905

Bánh mì, các loại bánh ngọt, bánh quy, các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao, vỏ viên thuốc con nhện dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh đa nem và các sản phẩm tương tự

90590

Loại khác:

9059010

Vỏ viên thuốc con nhộng dùng trong ngành dược

5

Chương 25

Muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao vôi và xi măng

250200

Pyrit sắt chưa nung

0

250300

Các loại lưu huỳnh trừ khí lưu huỳnh, lưu huỳnh kết tủa hoặc dạng keo

1

250400

Graphit tự nhiên

5

250500

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu trừ các loại cát chứa kim loại thuộc chương 26

5

250600

Thạch anh (trừ cát tự nhiên); đá thạch anh, đã hoặc chưa đẽo, cắt thành khối, tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

5

250700

Cao lanh và các loại đất sét cao lanh khác, đã hoặc chưa nung khô

2

250800

Các loại đất sét khác (không kể đất sét xốp thuộc nhóm 6806) andalusite, Kyanite và Silimanite đã hoặc chưa nung, mulite, đất chịu lửa hoặc các loại đất dinas

2

250900

Đá phấn

2

251000

Phốt phát canxi tự nhiên, phốt phát canxi nhôm tự nhiên, đá phấn phốt phát

2

251100

Sunphát bari tự nhiên, cacbonat bari tự nhiên đã hoặc chưa nung, trừ oxyt bari thuộc nhóm 2816

2

251200

Bột hoá thạch silic (ví dụ: đất tảo cát, tripoli và diatomit) và các loại đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng bằng 1 hoặc nhỏ hơn 1

2

251300

Đá bọt, bột mài, corundum tự nhiên, granat tự nhiên và các chất mài mòn tự nhiên khác đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt

2

251400

Đá phiến, đã hoặc chưa cắt hoặc đẽo bằng cưa hoặc các cách khác thành các hình khối, các tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

2

251500

Đá cẩm thạch, traveclin, đá ecotxin và các loại đá vôi khác làm đài tưởng niệm hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng lớn hơn hoặc bằng 2,5, thạch cao tuyết hoa đã hoặc chưa đẽo hoặc cắt bằng cưa hoặc các cách khác thành các khối, tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

2

251600

Đá granit, pophia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và các loại đá làm đài tưởng niệm hoặc đá xây dựng khác, đã hoặc chưa đẽo hoặc cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối, tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

2

251700

Đá cuội, sỏi đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu làm vật liệu bê tông, rải đường bộ, đường sắt, đá ba lát, đá lửa đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt, đá giăm xỉ, xỉ kim loại hoặc phế liệu công nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này; đá dăm trộn nhựa đường; đá hạt, đá mảnh, bột đá làm từ các loại đá thuộc nhóm 2515, 2516, đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt

2

251800

Dolomit đã hoặc chưa nung; dolomit đã đẽo hoặc cắt bằng cưa hoặc các cách khác; thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); dolomit kết tụ (kể cả dolomit trộn nhựa đường)

2

251900

Cácbonat magie tự nhiên (magensite); magie oxit nấu chảy; magie oxit đã đốt cháy, có hoặc không thêm một lượng nhỏ các oxit khác trước khi nung; magie oxit khác nguyên chất hoặc không nguyên chất

2

252000

Thạch cao (Sunphat canxi khoáng chất), anhydrit, plasters (bao gồm thạch cao đã nung hay sunfat canxi), đã hoặc chưa nhuộm mầu có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất gia tốc hay giảm tốc

1

252400

Amiăng

0

52500

Mica, kể cả mica phân hoá và phế liệu mica

2

52600

Quặng steatite tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc chỉ mới cắt bằng cưa hoặc các cách khác thành hình khối, tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

5260010

Bột tan

0

5260090

Các loại khác

2

52700

Quặng Cryolit tự nhiên; quặng chiolit tự nhiên

2

52800

Quặng borat tự nhiên và quặng borat đã được làm giàu (đã hoặc chưa nung) nhưng không kể cả chất borat phân tích từ nước biển, axit boric tự nhiên có chứa không quá 85% H2BO3 tính theo trọng lượng khô

2

52900

Felspar, leucite, nepheline và nephelin syenite, fluospar (florit)

2

53000

Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

2

Chương 26

Quặng, xỉ và tro

60100

Quặng sắt, quặng sắt được làm giàu, kể cả pyrit sắt đã nung

0

60200

Quặng măng gan và quặng măng gan đã được làm giàu gồm cả quặng sắt măng gan và quặng sắt măng gan đã được làm giàu với hàm lượng măng gan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô

0

60300

Quặng đồng và quặng đồng đã được làm giàu

0

60400

Quặng niken và quặng niken đã được làm giàu

0

60500

Quặng coban và quặng coban đã được làm giàu

0

60600

Quặng nhôm và quặng nhôm đã được làm giàu

0

60700

Quặng chì và quặng chì đã được làm giàu

0

60800

Quặng kẽm và quặng kẽm đã được làm giàu

0

60900

Quặng thiếc và quặng thiếc đã được làm giàu

0

61000

Quặng Crôm và quặng Crôm đã được làm giàu

0

61100

Quặng Vonfram và quặng Vonfram đã được làm giàu

0

61200

Quặng uran hoặc thorium và quặng uran đã được làm giàu

0

61300

Quặng molip đen và quặng molip đen đã được làm giàu

0

61400

Quặng titan và quặng titan đã được làm giàu

0

61500

Quặng niobum, tantalum, vanadium hoặc ziriconium và các loại quặng đó đã được làm giàu

0

61600

Quặng kim loại quý và quặng kim loại màu đã được làm giàu

0

61700

Các loại quặng khác và các loại quặng khác đó đã được làm giàu

0

Chương 27

Nhiên liệu khoáng; dầu khoáng và các sản phẩm phân tách từ chúng; các chất chứa bitum, các loại sáp khoáng chất

2701

Than đá, than bánh, than quả bàng và các loại nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá.

- Than đá đã hoặc chưa tán thành bột, nhưng chưa đóng thành bánh:

270111

- Antraxit

2

270112

- Than bitum

2

270119

- Than khác

27011910

Than mỡ

0

27011990

Than khác

2

270120

- Than bánh, than quả bàng và các loại nhiên liệu rắn sản xuất từ than đá

2

270200

Than non đã hoặc chưa đóng thành bánh, trừ than huyền

2

270300

Than bùn (kể cả than bùn rác) đã hoặc chưa đóng thành bánh

2

2704

Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn đã hoặc chưa đóng thành bánh, cacbon dùng để chưng cất khí than

27040010

Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá

0

27040090

Than non hoặc than bùn đã hoặc chưa đóng thành bánh; cacbon dùng để chưng cất khí than

2

270500

Khí than đá, khí đốt phân tích từ nước, khí chạy máy và các loại khí tương tự, trừ các loại khí dầu mỏ và các loại khí hydro cacbon khác

1

270600

Hắc ín chưng cất từ than đá, than non, than bùn và các loại hắc ín khoáng chất khác đã hoặc chưa khử nước hay chưng cất từng phần, bao gồm cả hắc ín tái chế

0

2707

Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín, than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có tỷ trọng thành phần chất thơm lớn hơn các chất cấu thành

270710

Benzen

1

270720

Tuluen

1

270730

Xylole

1

270740

Naphtalen

1

270750

Các hỗn hợp hydro cácbon thơm khác có trên 60% thể tích được cất lọc ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ASTMĐ 86

1

270760

Phênon

1

270790

Loại khác

1

270800

Nhựa hắc ín và than cốc nhựa hắc ín chế biến từ hắc ín than hoặc các loại hắc ín khoáng chất khác

0

270900

Dầu mỏ và các loại dầu chế biến từ khoáng chất bitum dạng thô

1

271100

Khí đốt từ dầu lửa và các loại khí hydrocacbon khác

- Loại khác

1

271200

Dầu lửa đông, sáp paraphin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám (slack waxes), ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, các loại sáp khoáng khác và các sản phẩm tương tự chế biến từ quá trình tổng hợp hoặc các quy trình khác đã hoặc chưa nhuộm mầu

1

271300

Than cốc dầu, bitum dầu và các chất phế thải khác từ dầu lửa hoặc từ các loại dầu chế từ khoáng chất bitum

1

271400

Bitum và nhựa đường tự nhiên, đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bitum và cát hắc ín, asphatit và đá trộn nhựa đường.

1

271500

Hỗn hợp bitum chế từ nhựa đường tự nhiên, từ bitum tự nhiên, từ bitum dầu từ hắc ín khoáng chất hoặc từ nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ: matit bitum, cut-backs).

1

271600

Năng lượng điện (nhóm tuỳ chọn)

1

Chương 32

Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; ta nanh và các chất dẫn xuất của tananh; thuốc nhuộm; thuốc màu và các chất màu khác; sơn, vecni, chất gắn và các loại matit; các loại mực

320100

Các chất chiết xuất làm chất thuộc da gốc thực vật; tananh và muối, ete, este, các chất dẫn xuất khác của tananh

1

320200

Các chất thuộc da (tananh) hữu cơ tổng hợp; các chất thuộc da vô cơ; các chế phẩm thuộc da, có hoặc không chứa chất thuộc da tự nhiên; các chế phẩm enzim để dùng trước khi thuộc da

1

320300

Các chất nhuộm màu có gốc động vật hoặc thực vật (kể cả các chiết xuất nhuộm nhưng trừ sắc đen động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; các chế phẩm dựa trên cơ sở chất màu gốc thực hoặc động vật

1

320400

Chất màu tổng hợp hữu cơ, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; các chế phẩm dựa trên chất màu tổng hợp hữu cơ được ghi trong chú giải 3 của chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân đánh bóng huỳnh quang hay như các chất đánh bóng phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học

1

320500

Các chất màu đỏ tía, các chế phẩm dựa trên cơ sở chất màu như đã ghi trong chú giải 3 của chương này

1

320600

Chất màu khác, các chế phẩm dựa trên cơ sở như đã ghi trong chú giải 3 của chương này, trừ các chất thuộc nhóm 3203, 3204, 3205; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học

1

3207

Các loại thuốc màu (pigments) đã pha chế, các chất chắn ánh sáng đã pha chế và các chất màu (colours) đã pha chế, các chất men kính, men sứ, chất nước áo, các loại nước láng bóng và các loại chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm, sứ, tráng men, thuỷ tinh, nguyên liệu thuỷ tinh và thuỷ tinh khác, ở dạng bột, hạt, mảnh

320710

- Thuốc màu chế biến, thuốc đánh bóng chế biến và các chất màu chế biến và các chế phẩm tương tự

1

320720

- Men kính, men sứ, nước áo đồ gốm và các chế phẩm tương tự

1

320730

- Nước bóng (để láng bóng đồ sứ) và các chế phẩm tương tự

1

320740

- Nguyên liệu thuỷ tinh và các loại thuỷ tinh khác ở dạng bột, hạt, mảnh

1

3210

Sơn, véc ni loại khác (kể cả các loại sơn men, sơn bóng, Ilaquer và keo màu); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da

21090

- Các loại thuốc màu nước pha chế dùng để nhuộm da

1

21100

Các loại thuốc làm khô đã pha chế (chất trộn với sơn, vecni để làm nhanh khô)

1

Chương 34

Xà phòng, các chất hữu cơ tẩy rửa bề mặt, các sản phẩm dùng để giặt rửa, bôi trơn; các loại sáp nhân tạo, các chế phẩm dùng để đánh bóng, gột, tẩy; nến và các sản phẩm tương tự, chất bột dùng làm hình mẫu, sáp cho nha khoa và các chế phẩm dùng cho nha khoa có thành phẩm chính là thạch cao vôi hoá hoặc sunphat canxi

40400

Các loại sáp nhân tạo và sáp đã chế biến

1

40700

Các chất bột nặn hình mẫu, kể cả các loại làm đồ chơi trẻ em; các chế phẩm được coi như "sáp răng" hay các "chất làm răng giả" đã đóng thành bộ, đóng gói để bán lẻ hoặc ở dạng phiến, dạng hình móng ngựa, dạng thanh hay các dạng tương tự. Các chế phẩm khác dùng trong nha khoa với thành phần cơ bản là thạch cao vôi hoá hoặc sunphat canxin

5

4070010

Các chất nặn hình mẫu, kể cả các loại làm đồ chơi trẻ em

5

4070090

Các chế phẩm được coi như "sáp răng", "chất làm răng giả". Các chế phẩm khác dùng trong nha khoa với thành phẩm cơ bản là thạch cao vôi hoá hoặc sunphat canxi

0

Chương 35

Các chất chứa albumin; các chất biến dạng tinh bột; keo; hồ; enzim

50700

Các chất enzim; các loại enzim đã pha chế chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

0

Chương 37

Các loại vật liệu ảnh, hoặc điện ảnh

3701

Các tấm kẽm kính ảnh và phim chụp ảnh dạng phẳng có phủ lớp nhạy sáng, chưa phơi sáng bằng vật liệu nào đó trừ giấy, bìa, hoặc vải dệt, phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp bắt sáng, chưa lộ sáng, đã hoặc chưa đóng gói

370110

- Dùng cho Xquang

0

370200

Phim chụp ảnh ở dạng cuộn có phủ lớp nhạy sáng, chưa phơi sáng, bằng vật liệu nào đó trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp nhạy sáng, chưa phơi sáng

- Dùng cho Xquang

0

- Phim chụp ảnh ở dạng cuộn lớn (phim bành)

5

- Loại dùng để quay phim điện ảnh

0

- Loại khác

1

3705

Tấm kẽm, kính ảnh và phim chụp ảnh đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim điện ảnh:

370510

- Dùng để làm opset

1

370520

- Phim micro

1

3707

Hoá chất dùng trong nhiếp ảnh (trừ vani, keo, hồ và các chế phẩm tương tự) các hoá chất chưa pha trộn dùng trong nhiếp ảnh chia riêng từng phần hay đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng ngay

370710

- Chất nhạy sáng thể sữa

1

370790

- Loại khác

1

Chương 40

Cao su và các sản phẩm bằng cao su

400100

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su), nhựa hồng xiêm và các loại nhựa tự nhiên tương tự ở dạng nguyên sinh hay các dạng tấm, lá, dải

1

400200

Cao su tổng hợp và các chất giả cao su chế từ dầu mỏ, ở dạng nguyên sinh hay ở dạng tấm, lá, dải; các hợp chất của một sản phẩm nào đó của nhóm 4001 với một sản phẩm nào đó của nhóm này ở dạng nguyên sinh hay dạng tấm, lá, dải

1

400300

Cao su tái tạo dạng nguyên sinh hay dạng tấm, lá, dải

1

400500

Cao su hỗn hợp chưa lưu hoá, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá, dải

1

400600

Các dạng khác (ví dụ: thanh, ống và các dạng profile) và các vật phẩm (ví dụ: đĩa vòng) bằng cao su chưa lưu hoá

1

400700

Sợi và dây cao su lưu hoá

1

400800

Tấm, lá, dải, thanh và các dạng profile bằng cao su lưu hoá, trừ cao su cứng

1

400900

Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hoá, trừ cao su cứng có hoặc không kèm theo các đồ phụ tùng để lắp ráp (ví dụ: các đoạn nối, khuỷu, vành đệm)

1

4010

Băng tải hay băng chuyền (dây cuaroa) bằng cao su lưu hoá

401010

- Tiết diện mặt cắt bình thường

5

- Loại khác:

40101091

Chiều rộng trên 20cm

5

40101099

- Loại khác

5

4011

Lốp bơm hơi mới các loại, bằng cao su:

401130

Loại dùng cho máy bay

5

4013

Săm các loại, bằng cao su

401390

Loại khác

40139020

Loại dùng cho máy bay

5

4015

Các vật phẩm may mặc và y phục (kể cả găng tay) dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hoá (trừ cao su cứng)

- Găng tay:

401519

- Loại găng tay khác:

40151910

Găng bảo hộ lao động

2

401693

- Miếng đệm, vòng đệm và các miếng chèn khác

5

401694

- Đệm chắn buộc trên thuyền hay bến cảng, có thể bơm căng hơi hoặc không

5

401695

- Các mặt hàng có thể bơm hơi khác

5

401699

- Loại khác

5

Chương 41

Da sống, bì sống (trừ da lông), da thuộc

410100

Da sống, bì sống (trừ da lông), da thuộc, da sống, bì của động vật loài trâu, bò, ngựa (tươi, muối, khô, ngâm nước vôi, ngâm dấm hoặc được bảo quản cách khác nhưng chưa thuộc, chưa làm thành giầy da hay gia công thêm) đã hoặc chưa được cạo lông hoặc lạng da

1

410200

Bì sống của cừu hoặc cừu non (tươi, muối, khô, ngâm nước vôi, ngâm dấm hay được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành giày da, gia công thêm) đã hoặc chưa nạo lông hoặc cạo, da tấm các loại như đã ghi ở chú giải 1(e) của chương này

1

410300

Các loại da sống, bì sống khác (tươi, muối, sấy khô, ngâm nước vôi, dấm, hay bảo quản cách khác nhưng chưa được thuộc, chưa làm thành giày da hay gia công thêm) đã hoặc chưa cạo lông, lạng da, trừ các loại đã ghi ở chú giải 1(b), 1 (c) của chương này

1

4104

Da thuộc các loại trâu, bò, ngựa không có lông, trừ da thuộc thuộc nhóm 4108 hoặc 4109

410410

- Da trâu, bò thuộc, nguyên con của đơn vị diện tích về mặt không quá 2,6m2

5

- Da thuộc nhóm khác của trâu, bò, ngựa đã thuộc hay thuộc lại nhưng chưa chế biến thêm, đã hoặc chưa cắt thành từng miếng:

410421

- Da trâu, bò thuộc bước đầu bằng nguyên liệu thực vật

5

410422

- Da trâu, bò thuộc bước đầu bằng hình thức khác

5

410429

- Loại khác

5

4105

- Da cừu hoặc da cừu non thuộc, không có lông, trừ loại da thuộc nhóm 4108 và 4109

- Đã thuộc hay thuộc lại bằng tananh nhưng chưa da công thêm, đã hoặc chưa lạng mỏng:

410511

- Loại thuộc bằng chất thuộc da gốc thực vật trước khi thuộc tananh

5

410512

- Loại xử lý cách khác trước khi thuộc tananh

5

410519

- Loại khác

5

4106

Da dê hoặc da dê non thuộc, không có lông, trừ da thuộc trong nhóm 4108 và 4109

- Đã thuộc tananh hay thuộc lại bằng tananh nhưng chưa gia công thêm, đã hoặc chưa lạng mỏng:

410611

- Loại thuộc bằng chất thuộc da gốc thực vật trước khi thuộc tananh

5

410612

- Loại xử lý cách khác trước khi thuộc tananh

5

410619

- Loại khác

5

4107

Da thuộc của các loại động vật khác, không có lông, trừ da thuộc trong nhóm 4108 và 4109

410710

Của lợn

5

410720

Của động vật bò sát

5

410790

Của các loài động vật khác

5

410800

Da thuộc của sơn dương

5

410900

Da sơn và tấm da sơn đã lạng, đã phủ kim loại

5

411100

Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc, ở dạng tấm, tấm mỏng, dải, có hoặc không ở dạng cuộn

5

Chương 42

Các sản phẩm bằng da thuộc: bộ yên cương, các mặt hàng du lịch, túi xách tay và các loại bao hộp đựng tương tự; các mặt hàng làm từ ruột động vật (trừ ruột con tằm)

420400

Các mặt hàng làm bằng da thuộc hay da tổng hợp dùng cho thiết bị, máy móc hoặc lắp đặt máy móc hoặc sử dụng cho các mục đích kỹ thuật khác

1

4206

Các mặt hàng làm từ ruột động vật (trừ ruột con tằm) màng ngoài ruột già bò (dùng trong kỹ nghệ dát vàng) bằng bong bóng, bằng gân

420610

- Ruột mèo

1

420690

- Loại khác

1

Chương 43

Da lông và da lông nhân tạo, các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo

430100

Da lông thô (kể cả đầu, đuôi, bàn chân hoặc các phần cắt khác dùng để thuộc da lông thú) trừ da bì thô thuộc nhóm 4101, 4102, 4103

1

430200

Da lông, đã thuộc tananh hoặc chuội (kể cả đầu, đuôi, bàn chân hoặc các phần cắt khác) chưa hoặc đã chắp nối lại (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ các loại thuộc nhóm 4303

1

Chương 44

Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ, than củ

4118

Đồ gỗ của ngành xây dựng, kể cả panen gỗ, panen lát sàn, ván lợp

41810

Cửa sổ và khung cửa sổ

5

41820

Cửa ra vào và khung cửa ra vào

5

41830

Ván lát sàn

5

51840

Ván làm cốp pha xây dựng

5

41850

Ván lợp

5

41890

Loại khác

5

Chương 45

Lie và các sản phẩm bằng lie tự nhiên

450100

Lie tự nhiên, thô hay đã sơ chế; lie phế liệu; lie ép, nghiền, xay thành bột

1

450200

Lie tự nhiên đã bóc vỏ hoặc đã đẽo vuông hoặc đẽo khối hình chữ nhật (kể cả khối vuông) tấm, lá, dải (kể cả dạng phôi lie đã tạo dáng dùng làm phao cho dây cẩu hoặc khối làm nút chai

5

Chương 47

Bột giấy từ gỗ, từ các chất liệu sợi xenlulô khác; phế liệu, phế thải từ giấy hoặc bìa giấy

470100

Bột giấy từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp cơ học

1

470200

Bột giấy từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp hoá học, loại hoà tan

1

470300

Bột giấy từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp hóa học, soda hoặc sunfat, trừ các loại hoà tan

1

470400

Bột giấy từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp hoá học, bằng sunfit, trừ các loại hoà tan

1

470500

Bột giấy từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp nửa hoá học

1

470600

Bột giấy từ các chất liệu sợi xenlulô khác

1

Chương 48

Giấy và bìa giấy; các sản phẩm làm bằng bột giấy, làm bằng giấy hoặc làm bằng bìa giấy

480220

Giấy, bìa sử dụng làm nền giấy ảnh, giấy bìa cảm nhiệt, cảm điện

5

480230

Giấy làm nến sản xuất giấy cácbon

5

4804

Giấy và bìa Krat không tráng, dạng cuộn hoặc tờ, trừ các loại thuộc nhóm 4802 và 4803

- Giấy gói hàng:

480421

- Loại giấy chưa tẩy trắng, chưa in màu, in nhãn, dạng cuộn hoặc tờ, chưa cắt rời, để làm vỏ bao xi măng

1

480524

- Loại giấy nhiều lớp có in vân để làm thay trục in

5

480560

- Giấy và bìa khác, trọng lượng từ 150g/m2 trở xuống:

48056010

Giấy xốp dạng cuộn có trọng lượng đến 20g/m2

5

48056020

Giấy cốt làm giấy dầu

0

480580

Giấy và bìa khác trọng lượng từ 225g/m2 trở lên:

48058010

- Giấy cốt để làm giấy dầu

0

4806

Giấy giả da gốc thực vật, các loại giấy không thấm mỡ, giấy can, giấy bóng kính và giấy bóng trong, giấy bóng mờ khác, ở dạng cuộn hoặc tờ

480610

- Giấy giả da gốc thực vật

1

480630

- Giấy can

1

480640

- Giấy bóng kính và giấy bóng trong, giấy bóng mờ khác

1

4807

Giấy và bìa hỗn hợp (làm bằng cách dán các lớp giấy phẳng hoặc bìa phẳng với nhau bằng một chất keo dính) không dán hoặc thấm tẩm bề mặt, có hoặc không gia cố bên trong, ở dạng cuộn hoặc tờ

480710

- Giấy hoặc bìa đã dát bên trong bằng chất bitum, hắc ín hay nhựa đường

1

480920

- Giấy tự coppy (tự nhân bản)

5

481110

- Giấy và bìa đã quét hắc ín, chất bi-tum, hoặc nhựa đường

1

- Giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp nhựa:

481131

- Đã tẩy, trọng lượng trên 150 g/m2

5

481139

- Loại khác

5

481200

Khối, thanh, tấm lọc, bằng bột giấy

1

4816

Giấy than, giấy tự coppy và các loại giấy dùng để sao chụp khác (trừ các loại thuộc nhóm 4809), các loại giấy stencil, bản offset, bằng giấy, đã hoặc chưa đóng hộp

481620

- Giấy tự coppy

5

482330

- Thẻ không đục lỗ để dùng cho máy đục lỗ thẻ, có hoặc không ở dạng băng

0

482340

- Các cuộn, tờ, đĩa số đã in dùng cho máy tự ghi

0

- Các loại giấy bìa khác dùng để viết, in hoặc đồ hoạ khác:

482359

- Loại khác:

48235910

Giấy in siêu âm

0

48235920

Giấy ghi kết quả của máy quang phổ kế

0

48235930

Giấy ghi điện não, giấy ghi điện cơ

0

48235940

Giấy thấm của máy thở trẻ em

0

Chương 49

Sách báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của ngành in, bản thảo viết tay, đánh máy và đồ bản

490500

Bản đồ, biểu đồ thuỷ văn hoặc các loại biểu đồ tương tự kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu đã in

0

490600

Các loại bản đồ, bản vẽ cho kiến trúc, kỹ thuật công nghiệp, thương mại, địa hình hoặc các mục đích tương tự là bản gốc vẽ tay, nguyên bản viết tay, các bản sao chụp lại bằng giấy ảnh và giấy than của các loại kể trên

0

Chương 50

500100

Kén tằm để quay tơ

0

500200

Tơ thô (chưa xe)

0

500400

Chỉ tơ (trừ chỉ xe từ phế liệu tơ) chưa được đóng gói để bán lẻ

1

500500

Chỉ tơ xe từ phế liệu tơ

5

500600

Chỉ tơ và chỉ xe từ phế liệu tơ đã đóng gói để bán lẻ

5

Chương 51

Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc thô, sợi và vải dệt bằng lông đuôi và bờm ngựa

510100

Lông cừu chưa chải sạch hoặc chải sóng

0

5102

Lông động vật loại mịn, hoặc thô, chưa chải sạch hoặc chải sóng

510210

- Lông động vật loại mịn

1

510220

- Lông động vật loại thô

1

510400

Nguyên liệu lông cừu hoặc lông động vật loại thô hoặc mịn đã bị sẫm màu.

2

510500

Lông cừu và lông động vật mịn hoặc thô đã chải sạch hoặc chải sóng (kể cả lông cừu đã chải sóng ở dạng cắt đoạn).

Chương 52

Bông

520100

Bông chưa chải sạch hoặc chải sóng

0

5202

Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

- Loại khác:

520291

- Nguyên liệu đã bị sẫm màu

5

520299

- Loại khác

5

520300

- Bông đã chải sạch hoặc chải sóng

0

Chương 53

Các loại sợi dệt gốc thực vật khác; Sợi giấy và vải dệt bằng sợi giấy

530100

Lanh thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; xơ và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

0

530200

Gai dầu (cannabis), thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; sơ và phế liệu gai (kể cả sợi phế liệu và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

0

530300

Đay và các loại sợi vỏ dệt (sợi Libe) khác (trừ lanh, gai và gai ramie) thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; xơ và phế liệu của các loại sợi này (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

2

530400

Sợi Xizan và các loại sợi dệt khác từ cây thùa, thô hoặc đã chế biến, nhưng chưa xe; xơ và phế liệu của các loại sợi đó (bao gồm cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

5

5305

Sợi xơ dừa, gai dầu (loại gai Manila hoặc Musa), gai ramie và các loại sợi dệt gốc thực vật khác, chưa được biết chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; xơ, xơ vụn và phế liệu của các loại sợi trên (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu)

- Từ gai có dầu (gai manila)

530521

- Thô

5

530529

- Loại khác

5

530600

Sợi lanh xe

5

Chương 54

Tơ nhân tạo

5402

Sợi tơ tổng hợp (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi tơ đơn tổng hợp dưới 67 decitex

540210

Sợi có độ bền cao làm từ nylong hoặc Plyamit khác

0

540220

Sợi có độ bền cao làm từ Poly Este

0

- Sợi tơ đã tạo kết cấu:

540231

- Làm từ nilong hoặc Polyamit khác, mỗi sợi không quá 50 đềxitex

0

540232

- Làm từ nilong hoặc Polyamit khác, mỗi sợi trên 50 đềxitex

0

540233

- Làm từ Poly Este

0

540239

- Làm từ loại sợi khác

0

- Sợi tơ khác, đơn, xoắn không quá 50 vòng/m:

540241

- Từ nylong hoặc Polyamit khác

0

540242

- Từ Poly este được xác định từng phần

0

540243

- Từ Poly este khác

0

540249

- Từ sợi tơ khác

0

- Từ sợi tơ khác, đơn, xoắn trên 50 vòng/m:

540251

- Từ nylong hoặc Polyamit khác

0

540252

- Từ Poly este khác

0

540259

- Từ sợi khác

0

540300

- Sợi tơ nhân tạo khác (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi tơ đơn tổng hợp dưới 67 dexitex

Chương 55

Các loại sợi pha nhân tạo

550100

Xơ tơ tổng hợp

0

550200

Xơ tơ nhân tạo khác

0

550300

Các loại sợi pha tổng hợp, chưa chải sạch, chải sóng hoặc xử lý cách khác để xe

5

550400

Các loại sợi pha nhân tạo khác, chưa chải sạch, chải sóng hoặc xử lý cách khác để xe

5

Chương 59

Các loại vải đã được thấm tẩm, hồ, phủ dát, các sản phẩm dệt dùng trong công nghiệp

590900

Các loại ống dẫn bằng hàng dệt và các loại hàng dệt hình ống tương tự, đã hoặc chưa lót hoặc bọc kim loại, có hoặc không có các đồ phụ trợ kèm theo bằng các chất liệu khác.

1

591000

Băng tải, băng chuyền bằng vật liệu dệt, đã hoặc chưa gia cố bằng kim loại hoặc vật liệu khác.

0

591100

Các sản phẩm và vật phẩm dệt dùng trong kỹ thuật, đã được chi tiết trong chú giải 7 của chương này:

59110010

Chăn len, chăn sợi tổng hợp dùng cho xeo giấy

0

59110090

Loại khác

1

Chương 65

Mũ, khăn, mạng đội đầu và các bộ phận của các sản phẩm trên

6506

Các loại mũ, khăn đội đầu khác, bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc hoặc chưa có lót hoặc trang trí

650610

- Mũ bảo hộ

1

Chương 68

Các sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica, hoặc các vật liệu tương tự

6804

Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng bánh xe và tương tự không có khung, dùng để nghiền, mài, đánh bóng, giũa hoặc cắt, đá mài tay hoặc đá đánh bóng, các bộ phận của chúng bằng đá tự nhiên, đã được liên kết thành khối hoặc bằng các vật liệu mài mòn nhân tạo hoặc bằng gốm có hoặc không có kèm theo các bộ phận bằng vật liệu khác

680410

- Đá nghiền và đá mài để nghiền mài hoặc xay

1

- Đá nghiền, đá mài, đá mài hình bánh xe và tương tự

680421

- Bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương tổng hợp ghép khối

0

680422

- Bằng chất mài mòn ghép khối hoặc bằng gốm

5

680423

- Bằng đá tự nhiên

5

680430

- Đá mài hoặc đánh bóng khác

5

680500

- Bột đá mài hoặc đá dăm mài tự nhiên hoặc nhân tạo, có nền bằng vật liệu dệt, giấy, bìa hoặc các vật liệu khác, đã hoặc chưa cắt theo hình, mẫu hoặc đã được khâu hoặc hoàn thiện bằng cách khác

5

680600

- Mạt xỉ, mạt đá và các loại mạt quặng tương tự, vân thớ đá, đã được bóc ra, đất sét trương nở, xỉ bọt và các vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự, các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt, cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 6811, 6812 hoặc chương 69

5

6812

Sợi amiăng đã được liên kết; các hỗn hợp với thành phần chính là amiăng hoặc các thành phần chính là amiăng và cacbonnat magiê. Các sản phẩm làm từ các hỗn hợp đó hoặc làm từ amiăng (ví dụ: chỉ, vải dệt, quần áo, hàng đội đầu, giầy dép, các miếng đệm), đã hoặc chưa được gia cố, trừ các loại thuộc nhóm 6811 hoặc 6813

681210

- Sợi amiăng đã liên kết với nhau; các chất hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc với thành phần cơ bản là amiăng và cácbonatmagiê

0

681220

- Sợi và chỉ

1

681230

- Thừng và các dây có hoặc không bện

1

681240

- Vải dệt hoặc đan

1

681250

- Quần áo, đồ phụ trợ may mặc, giầy dép và hàng đội đầu

1

681260

- Giấy, bìa cứng và nỉ

1

681270

- Vải amiăng ép để nối, ở dạng tấm hoặc cuộn

1

681290

- Loại khác

1

681300

- Vật liệu mài và các sản phẩm từ vật liệu mài (ví dụ: tấm mỏng, con lăn, dải, đoạn, đĩa, vòng đệm, tấm lót) chưa lắp ráp, để làm phanh, côn hoặc làm các sản phẩm tương tự, với thành phần chính là amiăng. là các chất khoàng khác hoặc là xenlulô, đã hoặc chưa được kết hợp với vật liệu dệt hoặc các vật liệu khác

1

Chương 69

Đồ gốm

I. Các loại hàng hoá bằng bột hoá thạch silic; hoặc bằng các loại đất silíc tương tự và các sản phẩm chịu lửa

690300

Các loại hàng có gốm chịu lửa khác (ví dụ: bình cổ cong, nồi nấu kim loại, bình thử vàng (muffles) nút vòi, phích cắm, đệm, chén thử vàng bạc, các loại ống, ống dẫn, bao vỏ, tay cấm), trừ các sản phẩm làm bằng bột hoá thạch silic hoặc đất silic tương tự

1

II Các sản phẩm gốm khác

6909

Đồ gốm dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong hoá học hoặc kỹ thuật, khay chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp, bình liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng

690910

- Đồ gốm dùng trong phòng thí nghiệm, dùng trong hoá học hoặc kỹ thuật

1

Chương 70

Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh

700100

Thuỷ tinh vụn, thuỷ tinh phế liệu, phế thải khác, thuỷ tinh ở dạng đồng

1

700200

Thuỷ tinh ở dạng hình cầu (trừ loại tinh thể thuộc nhóm 7013) thanh hoặc ống chưa gia công

1

7010

Bình lớn, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống tiêm và các loại đồ chứa khác bằng thuỷ tinh dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; bình bảo quản bằng thuỷ tinh, nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác bằng thuỷ tinh

701010

- ống tiêm

1

701400

Dụng cụ tín hiệu bằng thuỷ tinh và các linh kiện có tính chất quang học bằng thuỷ tinh nhưng chưa được gia công về mặt quang học

1

7015

Các loại kính đồng hồ báo thức, đồng hồ đeo tay và các loại tương tự, các loại kính đeo để hiệu chỉnh và kính thường, uốn cong, lồi, lõm hoặc tương tự, chưa được gia công về mặt quang học; hạt thuỷ tinh rỗng và mảnh hạt thuỷ tinh dùng để sản xuất các loại kính trên

701510

- Các loại kính đeo để hiệu chỉnh (cận, viễn, kính kỹ thuật)

1

701590

- Loại khác

5

701700

- Đồ thuỷ tinh dùng cho phòng thí nghiệm, cho nghiên cứu, vệ sinh, dược, đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ

1

Chương 72

Sắt và thép

I. Nguyên vật liệu thô, các sản phẩm ở dạng hạt, dạng bột

720100

Gang thỏi và gang kính dạng thỏi, dạng khối, hoặc các dạng thô khác

0

720200

Hợp kim sắt

0

720300

Các sản phẩm có chứa sắt thu được bằng cách ép nén trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm chứa từ quặng sắt mềm xốp khác, ở dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự. Sắt có tỷ trọng nguyên chất tối thiểu 99,94% ở dạng tảng, cục hoặc các dạng tương tự

0

720400

Phế liệu, phế thải sắt, thỏi sắt thép phế liệu nấu lại

720500

Hạt và bột của gang, gang kính, sắt hoặc thép

0

II. Sắt và thép không hợp kim

720600

Sắt và thép không hợp kim ở dạng thỏi hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 7203)

0

720700

Sắt, thép không hợp kim, ở dạng bán thành phẩm

0

720800

Sắt hoặc thép không hợp kim được cán, mỏng có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, ép nóng, không phủ, mạ hoặc tráng

0

720900

Sắt hoặc thép không hợp kim được cán, mỏng có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nguội (ép nguội) không mạ, phủ hoặc tráng

0

7211

Sắt thép không hợp kim, được cán mỏng có chiều rộng dưới 600 mm không phủ, mạ, tráng

- Chưa được gia công quá mức cán nóng, có chiều dày dưới 3mm và có độ chịu oằn tối thiểu 275MPa hoặc có chiều dày bằng hoặc hơn 3mm và có độ chịu oằn tối thiểu 355 MPa

721111

- Được cán 4 mặt hoặc dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150mm và có chiều dày không dưới 4mm, không cuộn và không có hình khắc nổi

0

Các loại chưa được gia công quá mức cán nóng:

721121

- Được cán 4 mặt hoặc dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150mm và có chiều dày không dưới 4mm, không cuộn và không có hình khắc nổi

0

721122

- Các loại khác, có chiều dày bằng hoặc hơn 4,75mm

721130

- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội) có chiều dày dưới 3mm và có độ chịu oằn tối thiểu 275MPa hoặc có chiều dày bằng hoặc hơn 3mm và có độ chịu oằn tối thiểu 355MPa

0

- Các loại chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

721141

- Có chứa hàm lượng các bon dưới 0,25%

0

721149

- Các loại khác

0

721190

- Các loại khác

0

7212

Các sản phẩm sắt thép không hợp kim cán mỏng có chiều rộng dưới 600mm đã phủ, mạ, tráng

721210

Được tráng thiếc và phủ bằng thiếc

0

Được tráng kẽm hoặc hợp kim kẽm, phủ kém hoặc hợp kim kẽm bằng phương pháp điện phân:

721240

- Các loại được sơn plastic, tráng lastic hoặc phủ plastic

0

721250

- Được tráng phủ cách khác

0

721260

- Được mạ:

72126090

- Các loại khác

0

III. Thép không gỉ

721800

Thép không gỉ ở dạng thỏi hoặc các dạng thô khác; Bán thành phẩm thép không gỉ

0

721900

Thép không gỉ cán mỏng, có chiều rộng từ 600mm trở lên

0

722000

Thép không gỉ cán mỏng, chiều rộng dưới 600mm

0

722100

Thỏi, thanh thép không gỉ được cán nóng, dạng xoắn không đều

0

722200

Thép không gỉ, dạng thỏi, thanh khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn, hình

0

722300

Dây thép không gỉ

0

IV. Thép hợp kim khác, các dạng thỏi thanh thép hợp kim hoặc không hợp kim đã được khoan lỗ

722400

Thép hợp kim khác ở dạng thỏi hoặc dạng thô khác các bán thành phẩm thép hợp kim

0

722500

Thép hợp kim khác được cán mỏng, có chiều rộng dưới 600mm trở lên

0

722600

Thép hợp kim khác được cán mỏng, có chiều rộng dưới 600mm

0

722700

Các dạng thỏi thanh thép hợp kim khác, được cán mỏng, xoắn không đều

0

722800

Thép không hợp kim khác, ở dạng thỏi thanh khác; thỏi, thanh thép hợp kim hoặc không hợp kim đã được khoan lỗ

0

722900

Dây thép hợp kim khác

0

Chương 73

Sản phẩm bằng sắt hoặc thép

730100

Tệp lá sắt hoặc thép đã hoặc chưa được khoan lỗ, đục lỗ, hoặc ghép bằng các bộ phận lắp ráp; sắt hoặc thép ở dạng góc, khuôn, hình đã được hàn

2

730200

Vật liệu xây dựng đường ray xe điện hoặc xe lửa bằng sắt hoặc thép như: đường ray, đường ray hãm, đường ray có rãnh, tấm bẻ ghi, đoạn nối ghi, cần bẻ ghi, các đoạn nối khác, tà vẹt, thanh nối ray, gối đường ray, đệm gối đường ray, tấm đế (tấm nền) kẹp ray, tà vẹt dọc (lies) và vật liệu chuyên dụng khác cho việc nối ghép đường ray

0

730300

Các loại ống, ống dẫn và thanh dạng hình rỗng bằng gang

1

7304

Các loại ống, ống dẫn và thanh dạng hình rỗng không có nối bằng sắt hoặc thép, trừ gang.

730410

- ống dẫn thuộc loại sử dụng cho loại đường ống dẫn dầu và khí

730420

- Thành ống và ống khoan thuộc dạng sử dụng cho khoan dầu hoặc khí

0

- Các loại khác ở dạng lòng máng, bằng thép không gỉ:

730441

Đã kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội)

1

730449

- Các loại khác

1

- Các loại khác có mặt cắt hình tròn bằng thép hợp kim khác:

730451

- Được kéo nguội hoặc cán nguội

1

730459

- Loại khác

1

7305

Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: đã được hàn, tán đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự) có mặt cắt bên trong và bên ngoài hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm.

- ống dẫn thuộc dạng sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:

730520

- Loại bọc ngoài, thuộc loại sử dụng trong khoan dầu và khí

0

Các loại khác có hàn:

730531

- Hàn theo chiều dọc

1

730539

- Loại khác

1

730590

- Loại khác

1

7306

Các loại ống, ống dẫn, thanh dang hình rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: nối, mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng các loại tương tự).

730610

- Ống dẫn thuộc loại sử dụng làm ống dẫn dầu hoặc khí

0

730620

- Loại bọc ngoài và ống thuộc loại sử dụng cho việc khoan dầu và khí

0

730640

- Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang tròn bằng thép không gỉ

1

730650

- Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang tròn bằng thép hợp kim khác

1

730660

- Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang không tròn

1

730700

Các loại ống nối (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông)

1

7308

Các cấu kiện bằng sắt hoặc thép (trừ cấu kiện nhà lắp sẵn thuộc nhóm 9406) và các bộ phận rời của các cấu kiện (ví dụ: cầu, nhịp cầu, cửa cổng, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ hoặc các loại cột khác bằng sắt, thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự đã được gia công để dùng làm cấu kiện xây dựng bằng sắt hoặc thép.

730810

- Cầu và nhịp cầu

0

730820

- Tháp và cột lưới

0

730840

- Vật chống và các thiết bị tương tự dùng cho các giàn cửa chớp, hoặc chống hầm lò

0

730900

Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự bằng sắt, thép có dung tích trên 300 lít đã hoặc chưa được lót hoặc cách nhiệt nhưng chưa lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt

.2

7314

Tấm đan (kể cả đai liền) phên, lưới làm bằng dây sắt hoặc thép: lưới xếp bằng sắt hoặc thép.

- Mạng:

731411

Bằng thép không gỉ

1

7318

Đinh vít, bulông, đinh ốc, đinh vít toa xe, đinh móc, đinh tán, chốt (máy) ghim khoá, vòng, đệm (kể cả đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép)

- Đã ren:

731811

- Đinh vít toa xe

1

732000

Các loại lò so và lá lò so, bằng sắt hoặc thép

1

Chương 74

Đồng và các sản phẩm từ đồng

740100

Đồng Sten (hỗn hợp thô); đồng luyện bằng bột than, (đồng kết tủa)

0

740200

Đồng chưa tinh chế; cực dương bằng đồng dùng cho điện phân

0

740300

Đồng tinh chế và hợp kim đồng, chưa gia công

0

740400

Đồng phế liệu và mảnh vụn

0

740500

Hợp kim đồng chủ

0

740600

Bột và vảy đồng

0

740700

Đồng ở dạng thỏi, thanh và các dạng hình

0

7408

Dây đồng

- Bằng đồng tinh chế

740811

- Có kích thước mặt cắt tối đa trên 60mm

0

- Bằng hợp kim đồng

740821

- Hợp kim chủ yếu đồng kẽm (đồng thau)

0

740822

- Hợp kim chủ yếu đồng ni-ken (đồng kền) hoặc hợp kim chủ yếu đồng ni-ken - kẽm (bạc ni-ke may so)

740829

- Loại khác

740900

Đồng ở dạng tấm, lá, dải, có chiều dày trên 0,15mm

0

741000

Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa ép hình hoặc bồi trên giấy, bìa, platíc hoặc vật liệu bồi tương tự), với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0,15mm

0

741100

Các loại ống và ống dẫn bằng đồng

0

741200

Các loại ống nối bằng đồng (ví dụ: ống nối đôi, nối khuỷu, măng sông)

0

741400

Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới, bằng dây đồng; lưới xếp bằng dây đồng

0

741600

Các loại lò so bằng đồng

0

Chương 75

Niken và các sản phẩm từ niken

750100

Niken sten, khối oxit Niken và các sản phẩm trung gian khác của công nghiệp luyện Niken

0

750200

Niken chưa gia công

0

750300

Niken phế liệu và mảnh vụn

0

750400

Bột và vẩy niken

0

750500

Niken ở dạng thỏi, thanh, hình và dây

0

750600

Niken ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng

0

750700

Các loại ống, ống dẫn và các loại ống nối (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông)

0

750800

Các sản phẩm khác bằng Niken

0

Chương 76

Nhôm và các sản phẩm từ nhôm

760100

Nhôm chưa gia công

0

760200

Nhôm phế liệu và mảnh vụn

0

760300

Bột và vảy nhôm

0

760400

Nhôm ở dạng thỏi, thanh và các dạng hình:

- Nhôm ở dạng thỏi

0

760700

Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hình hoặc bồi trên giấy bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày không quá 0,2mm không kể vật liệu bồi

1

760800

Các loại ống và ống dẫn bằng nhôm

5

760900

Các loại ống nối bằng nhôm (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông)

5

7610

Các cấu kiện bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 9406) và các bộ phận rời của các cấu kiện (ví dụ: Cầu, nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ, các loại khung mái, ngưỡng cửa, cửa chớp, lan can, cột trụ, và các loại cột) bằng nhôm; tấm, thanh, hình, ống và các dạng tương tự, bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm các cấu kiện:

761090

- Loại khác

76109010

Cầu, nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, cột trụ, cột thông thường

1

761100

Các loại bể chứa nước, két, bình chứa và các loại đồ chứa tương tự, dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén, ga lỏng) có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm đã hoặc chưa được lót hoặc cách nhiệt nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt

1

761300

Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng nhôm

0

Chương 78

Chì và các sản phẩm từ chì

780100

Chì chưa gia công

0

780200

Chì phế liệu, mảnh vụn

0

780300

Chì ở dạng thanh, thỏi, hình và dây

0

780400

Chì ở dạng tấm, lá, dải, lá mỏng; bột và vảy chì

1

780500

Các loại ống, ống dẫn hoặc ống nối (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông) bằng chì

1

780600

Các sản phẩm khác, bằng chì

1

Chương 79

Kẽm và các sản phẩm từ kẽm

790100

Kẽm chưa gia công

0

790200

Kẽm phế liệu mảnh vụn

0

790300

Bột, bụi và vảy kẽm

0

790400

Kẽm ở dạng thỏi, thanh, hình và dây

0

790500

Kẽm ở dạng tấm, lá, dải, lá mỏng

0

790600

Các loại ống, ống dẫn hoặc ống nối (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông), bằng kẽm

1

Chương 80

Thiếc và các sản phẩm từ thiếc

800100

Thiếc chưa gia công

2

800200

Thiếc phế liệu, mảnh vụn

2

800300

Thiếc ở dạng thỏi, thành, hình và dây

2

800400

Thiếc ở dạng tấm, lá dải, có chiều dày trên 0,2mm

2

800500

Lá thiếc mỏng (đã hoặc chưa ép hình hoặc bồi trên giấy bìa plastic, hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày không quá 0,2mm (không kể vật liệu bồi); bột và vảy thiếc.

2

800600

Các loại ống, ống dẫn và các loại ống nối (ví dụ: ống nối đôi, khuỷu, măng sông), bằng thiếc

5

Chương 81

Kim loại thường khác, gốm kim loại; các sản phẩm làm từ các kim loại và gốm kim loại

810100

Wonfram và các sản phẩm làm từ Wonfram, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810200

Molipđen và các sản phẩm làm bằng môlipđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810300

Tantali và các sản phẩm làm từ tantali, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810400

Magiê và các sản phẩm làm từ magiê, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810500

Coban sten và các sản phẩm trung gian từ luyện coban, các sản phẩm làm từ coban kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810600

Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810700

Catmi và các sản phẩm làm từ catmi, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810800

Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

810900

Ziriconi và các sản phẩm là từ Ziriconi, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

811000

Antimoan và các sản phẩm làm từ Antimoan, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

811100

Mangan và các sản phẩm làm từ Mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

811200

Berili, crom, garmani, gali, vanadi, hapni, indi, nopi (clombi), reni, tali và các sản phẩm làm từ các loại đó, kể cả phế liệu và mảnh vụn

0

811300

Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn

81130010

Gạch chịu lửa Cr-Mg

0

81130020

Gạch chịu lửa cao nhôm

0

81130090

Loại khác

0

Chương 82

Dụng cụ, đồ nghề, dao kéo, bộ đồ ăn, làm từ kim loại thường; các bộ phận của chúng làm từ kim loại thường

820231

- Có một phần bằng thép

0

820232

- Có một phần bằng kim loại khác

0

820240

- Lưỡi cưa xích

0

- Lưỡi cưa khác:

820291

- Lưỡi cưa thẳng để gia công kim loại

0

820299

- Các loại khác

0

8207

Các chi tiết dụng cụ có thể thay đổi được dùng cho dụng cụ cầm tay, có hoặc không gắn động cơ vận hành, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ: để ép nghiền, rập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, doa, cán, tiện, hay đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc rút kim loại, các loại dụng cụ để khoan đá, đào đất

- Dụng cụ để khoan đá hay đào đất:

820711

- Có một phần các bua kim loại kết hợp hoặc chất gốm kim loại

1

820712

- Có một phần là các chất kim loại khác

1

820720

- Khuôn kéo để kéo hoặc rút kim loại

1

820730

- Dụng cụ để ép, nghiền hoặc đúc

1

820740

- Dụng cụ để đục hoặc ren

1

820750

- Dụng cụ để khoan, trừ các loại để khoan đá

1

820760

- Dụng cụ để doa hoặc xay

1

820770

- Dụng cụ để tiện

1

820780

- Dụng cụ để đóng vít

1

820790

- Các loại dụng cụ có thể thay đổi khác

1

8208

Các loại dao và lưỡi cắt dùng cho máy móc hoặc dụng cụ cơ khí

820810

- Để gia công kim loại

1

820820

- Để chế biến gỗ

1

820840

- Dùng cho máy trong nông nghiệp, làm vườn hoặc lâm nghiệp

1

820890

- Loại khác

1

820900

Chi tiết hình đĩa, thanh cỡ nhỏ, mũi chóp và các bộ phận tương tự cho dụng cụ, chưa lắp ráp, làm bằng các bua kim loại tổng hợp hoặc chất gốm kim loại

1

Chương 84

Nồi hơi đun, sưởi và các thiết bị cơ khí

8402

Các loại nồi hơi đun sưởi hay sản ra hơi nước (trừ các lò đun sưởi trung tâm có khả năng sản xuất nhiệt đun nóng nước với áp suất thấp); các loại nồi hơi đun nước tới nhiệt độ siêu cao (super heated)

- Các loại nồi hơi đun sưởi hay sản xuất ra hơi nước;

840211

- Nồi hơi ống nước và công suất hơi trên 45 tấn /giờ

0

840212

- Nồi hơi ống nước và công xuất hơi không quá 45 tấn/giờ

0

840219

- Các loại nồi đun sản sinh ra hơi nước khác, kể cả các lò phản ứng hơi nước hỗn hợp

0

840220

- Các loại lò phản ứng hơi nước có công suất lớn

0

840290

- Phụ tùng nồi hơi

0

8403

Nồi hơi đun sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 8402

840310

- Loại dạng nồi hơi

0

840390

- Phụ tùng

0

840400

Máy móc phụ trợ sử dụng đồng bộ cùng với các loại nồi hơi thuộc nhóm 8402 hay 8403 (ví dụ: bộ phận để tiết kiệm nhiên liệu, máy đun siêu nóng, máy cạo rửa nồi hơi, máy thu hơi ga); máy đun nén hơi nước hoặc đun nén đơn vị năng lượng khí nước khác

0

840500

Các loại máy sản xuất khí, khí nước, có hoặc không kèm theo bộ phận lọc, máy sản xuất khí axêtilen và các loại máy sản xuất khí ga từ quy trình sản xuất nước, có hoặc không kèm theo bộ phận làm sạch

0

8406

Tuốc bin hơi nước và các loại tuốc bin hơi khác

- Tuốc bin:

840611

- Dùng trong động cơ phản lực hàng hải

0

840619

- Loại khác

0

840690

- Phụ tùng

0

841000

Tuốc bin thuỷ lực, bánh đà thuỷ lực và các bộ phận điều chỉnh của chúng

0

841100

Tuốc bin phản lực, tuốc bin cánh quạt và các loại tuốc bin khí khác

0

8412

Các loại động cơ và mô tơ khác

841210

- Động cơ phản lực trừ tuốc bin phản lực

0

- Động cơ và mô tơ thuỷ lực:

841221

- Loại hoạt động tuyến tính (xi lanh thẳng)

0

841229

- Loại khác

0

- Động cơ và mô tơ khí lực:

841231

- Loại hoạt động tuyến tính (xi lanh thẳng)

0

841239

- Loại khác

0

841280

- Loại khác

0

841290

- Phụ tùng

0

8413

Máy bơm chất lỏng, không lắp kèm dụng cụ đo lường, máy nâng bằng chất lỏng

Bơm chất lỏng đã hoặc chưa lắp các thiết bị đo lường, máy nâng chất lỏng:

841311

- Bơm chia nhiên liệu hay dầu trơn, loại dùng trong trạm bán xăng dầu hay trong ga ra

0

841319

- Loại khác

0

841330

- Bơm nhiên liệu, vòi phun bơm nhiên liệu và bơm làm mát môi trường cho động cơ đốt trong

0

841340

- Bơm bê tông

0

841382

- Máy nâng chất lỏng

0

- Phụ tùng:

841392

- Phụ tùng máy bơm khác và phụ tùng của máy nâng chất lỏng

0

8414

Bơm không khí hoặc bơm chân không, bộ phận nén và các loại quạt không khí hay các chất khí khác; cửa quạt gió hay thông gió, có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc

841440

- Máy nén không khí lắp trên khung (chassis) có bánh xe dùng để kéo tàu thuyền

0

- Quạt

841480

- Loại khác

0

841490

- Phụ tùng

94149010

- Phụ tùng của nhóm 841410, 841430, 841440, 841460, 841480

0

8416

Lò nung, sưởi chạy bằng nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn tán nhỏ hay khí ga; máy đổ than tự động vào lò, vỉ lò tự động, bộ phận xả tro, xỉ tự động và các bộ phận tương tự

841610

- Lò nung chảy bằng nhiên liệu lỏng

0

841620

- Lò nung khác, kể cả lò nung hỗn hợp

0

841630

- Bộ phận chứa quặng, máy nâng quặng và máy thải tro và các loại thiết bị tương tự

0

841690

- Phụ tùng

0

8417

Lò nung, và bếp lò dùng trong công nghiệp hay trong phòng thí nghiệm kể cả lò nướng loại không dùng điện

841710

- Lò nung và bếp lò dùng để nung, luyện chảy hay xử lý nhiệt đối với các loại quặng, pirít hay kim loại

0

841780

- Loại khác

0

841790

- Phụ tùng

0

8419

Máy móc, thiết bị công xưởng hoặc phòng thí nghiệm làm nóng bằng điện hoặc không bằng điện, để xử lý các loại vật liệu bằng quy trình thay đổi nhiệt độ như nung, nấu, nướng, chưng, cất, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm lạnh, trừ các máy hoặc dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; bình đun nước nóng ngay hoặc bình đun chứa nước nóng không dùng điện

- Bình đun nước nóng tức thì hay bình đun, đựng nước nóng không dùng điện

841920

- Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật hay trong phòng thí nghiệm

0

- Máy sấy:

841931

- Dùng để sấy nông sản

0

841932

- Dùng để sấy gỗ, bột giấy, bìa hay giấy bìa

0

841939

- Loại khác

0

841940

- Máy chưng lọc, tinh cất

0

841950

- Bộ phận trao đổi nhiệt

0

851960

- Máy hoá lỏng khí hoặc gaz

0

- Máy móc thiết bị khác

841990

- Phụ tùng

0

8420

Các loại máy hoạt động bằng trục cán hay trục xoay khác trừ các loại máy dùng chế biến kim loại hay thuỷ tinh; các loại trục quay của chúng

842010

- Máy hoạt động bằng trục cán hay trục xoay khác

0

842099

- Phụ tùng

0

8423

Các loại cân (trừ cân có độ nhạy 5cg hoặc nhạy hơn) kể cả cân kết hợp máy đếm và máy kiểm tra; thiết bị cân trọng lượng các loại

842320

- Cân hàng hoá dùng trong băng truyền

0

842330

- Cân trọng lượng cố định và cân dùng để đóng gói vật liệu trọng lượng xác định trước vào bao túi hoặc vào containex kể cả cân phễu

0

- Cân loại khác

842382

- Có trọng lượng cân trên 30kg nhưng dưới 5000kg

84238290

Có trọng lượng cân trên 1000 kg đến 5000 kg

1

842389

- Loại khác

0

8424

Đồ dùng cơ khí (có hoặc không được điều khiển bằng tay) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột: bình dập lửa đã hoặc chưa nạp, súng phun và các loại tương tự, máy bắn phá bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn phá bằng tia áp lực tương tự

842410

- Bình dập lửa đã hoặc chưa nạp

0

842420

- Súng phun và các thiết bị tương tự

0

842430

- Máy bắn phá bằng hơi nước bằng cát hoặc bằng tia áp lực tương tự

0

- Các thiết bị khác

842481

- Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn

0

842489

- Loại khác

0

842490

- Phụ tùng

0

8425

Hệ tời, ròng rọc và các loại cần trục tời, trừ tời thùng (dùng để vận chuyển người và đồ vật trong các hầm mỏ); các loại tời; các loại kích

- Pa răng ròng rọc và các loại hệ nâng tầu, thang máy và các loại máy nâng dùng để nâng xe cộ:

842511

- Chạy bằng mô tơ điện

0

842519

- Loại khác

0

852520

- Bánh xe cuộn; các loại tời thiết kế riêng dùng dưới hầm

0

- Các loại tời khác:

842531

- Chạy bằng mô tơ điện

0

842539

- Loại khác

0

- Kích; các hệ nâng dùng để nâng xe cộ:

842541

- Hệ thống kích gắn liền trong ga ra ôtô

0

842542

- Các loại kích, hệ nâng thuỷ lực khác

0

842549

- Loại khác

0

8426

Cần cẩu, cần trục kể cả cần trục dùng dây cáp:

Khung thang nâng di động, giá đỡ có khung di động.

- Cần trục vận chuyển trên không, cần trục vận tải, giàn cần trục, khung thang nâng di động và giá đỡ có thang di động:

842611

- Cần trục vận chuyển trên không lắp trên đế cố định

0

842612

- Khung nâng di động có lốp và giá đỡ có khung di động

0

842619

- Loại khác

0

842620

- Cần trục tháp (cao)

0

842630

- Khung, bệ, cần của cần trục

0

- Các loại máy cần trục khác, loại tự hành:

842641

- Trên bánh lốp

0

842649

- Loại khác

0

- Các loại máy trục khác:

842691

- Thiết kế lắp trên xe đường bộ

0

942699

- Loại khác

0

8427

Cần trục nâng xếp; các loại xe công xưởng khác có gắn thiết bị nâng hay xếp dỡ hàng

842710

- Xe tự hành chạy bằng động cơ điện

0

842720

- Các loại xe tự hành khác

0

842790

- Các loại xe nâng khác

0

8428

Máy móc nâng, hạ, giữ, bốc, xếp khác (ví dụ: thang máy, cầu thang tự động, băng tải chuyển hàng (teleferic), thang lồng chuyển hàng trên cáp kim loại)

842810

- Thang máy chuyển động bằng hệ ròng rọc

0

842820

- Cầu thang tự động và băng tải vận hành bằng lốp hơi

0

- Cầu thang nâng và băng tải hoạt động liên tục khác để vận tải hàng hoá và vật liệu:

842831

- Thiết kế chuyên dùng trong hầm ngầm

0

842832

- Loại khác, dạng thùng (ben)

0

842833

- Loại khác dạng băng chuyền

0

842839

- Loại khác

0

842840

- Cầu thang bước tự động và băng tải chuyển động cho người đi bộ

0

842890

- Các loại máy móc khác

0

8429

Máy ủi tự hành, máy sửa góc, máy nghiền, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, xe chở tự xúc, máy đầm, xe lăn đường:

842910

- Máy ủi, máy sửa góc

0

842920

- Máy sửa độ dốc, máy san

0

842930

- Máy nạo vét

0

842940

- Máy đầm và xe lu lăn đường

0

842950

- Máy xúc, máy đào

0

843000

Các loại máy ủi đất, nghiền, san cạp, đào, đầm nén máy xúc, máy khoan khác dùng trong các công việc về đất, khoáng hoặc quặng, máy đóng và máy nhổ cọc; máy xới và máy dọn tuyết

0

8431

Các bộ phận chỉ sử dụng hay chủ yếu sử dụng cho các máy móc thuộc nhóm 8425 đến 8430

843110

- Phụ tùng, bộ phận máy móc thuộc nhóm 8425

0

843220

- Phụ tùng, bộ phận máy móc thuộc nhóm 8427

0

843130

- Phụ tùng máy móc thuộc nhóm 8428

0

- Phụ tùng máy móc thuộc nhóm 8426, 8429 hay 8430:

843141

- Thùng, gầu, xẻng xúc và cán xúc

0

843142

- Lưỡi máy ủi và máy sửa góc

0

843143

- Bộ phận của máy khoan, đào thuộc phân nhóm 843041 hay 843049

0

843149

- Loại khác

0

8432

Máy móc nông nghiệp, máy làm vườn hay máy lâm nghiệp dùng cho việc làm đất hay trồng trọt: máy làm sàn thể thao hay máy dọn cỏ

- Máy bừa, máy sới, máy canh tác, máy dọn cỏ, máy cuốc giẫy cỏ:

843221

- Bừa đĩa

5

843229

- Loại khác

5

843230

- Máy gieo hạt, máy trồng cây và máy cấy

0

843240

- Máy bón phân chuồng, máy rắc phân hoá học

0

843280

- Loại khác

0

843290

- Bộ phận, phụ tùng của các loại máy trên

0

8433

Máy thu hoạch hay máy đập lúa kể cả máy bó rơm hay rạ; máy cắt cỏ tươi hoặc cỏ khô; máy rửa phân loại, lựa chọn trứng hoa quả hay các nông sản khác trừ máy móc thuộc nhóm 8437

843310

- Máy cắt cỏ dùng trong công viên hay sân vận động

0

843320

- Các loại máy cắt khác kể cả thanh cắt cỏ lắp vào máy kéo

0

843330

- Các loại máy dọn cỏ khác

0

843340

- Máy bó rơm hay rạ, cỏ, kể cả máy đóng kiện

0

- Các loại máy thu hoạch khác; máy đập lúa

843351

- Máy gặt đập liên hợp

0

843352

- Các loại máy đập lúa khác

0

843353

- Máy nhổ củ, rễ

0

843359

- Loại khác

0

843360

- Máy rửa, phân loại, lựa chọn trứng, quả hay các nông sản khác

0

843390

- Phụ tùng

0

8434

Máy vắt sữa và máy làm các chế phẩm từ sữa:

843410

- Máy vắt sữa

0

844320

- Máy làm các chế phẩm từ sữa

0

843490

- Phụ tùng, bộ phận

0

8435

Máy ép, máy nghiền vắt và các loại máy tương tự dùng trong sản xuất hay chế biến rượu vang, rượu táo, nước quả ép hay các loại đồ uống tương tự

843510

- Máy móc

1

843590

- Phụ tùng, bộ phận

1

8436

Các loại máy khác dùng trong nông nghiệp, trồng rừng, làm vườn, nuôi gia cầm hoặc nuôi ong, kể cả máy ươm giống có lắp thiết bị tự động hoặc thiết bị nhiệt, máy và lò ấp trứng gia cầm

843610

- Máy chế biến thức ăn cho gia súc

0

- Máy móc chăn nuôi gia cầm, máy ấp và lò ấp trứng gia cầm:

843621

- Máy ấp và lò ấp trứng gia cầm

0

843629

- Loại khác

0

843680

- Các loại máy móc khác

0

- Phụ tùng

843691

- Máy móc chăn nuôi gia cầm hay máy ấp, lò ấp trứng gia cầm

0

843699

- Loại khác

0

8437

Máy làm sạch, phân loại hay xếp loại hạt giống hay các loại rau đậu, quả khô; máy móc dùng trong ngành xay xát hay chế biến ngũ cốc hay rau đậu, quả khô, trừ các loại máy dùng trong nông nghiệp

843710

- Máy móc làm sạch phân loại hay lựa chọn hạt, thóc hay các loại rau đậu

0

843780

- Các loại máy móc khác

0

843790

- Phụ tùng

0

8439

Máy chế biến bột giấy từ các vật liệu sợi xenlulô hay máy sản xuất hoặc hoàn thiện giấy hoặc bìa giấy

843910

- Máy để sản xuất giấy từ vật liệu xen lulô

0

843920

- Máy sản xuất giấy hoặc bìa giấy

0

843930

- Máy hoàn thiện sản phẩm giấy hoặc bìa giấy

0

- Phụ tùng, bộ phận:

843991

- Của loại máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xen lulô

0

843999

- Của loại máy khác

0

8440

Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách

844010

- Máy móc

0

844090

- Phụ tùng, bộ phận

0

8441

- Các loại máy khác dùng để sản xuất các sản phẩm bột giấy, giấy hay bìa giấy, kể cả máy cắt

844110

- Máy cắt

1

844120

- Máy làm túi, bao bì, phong bì

1

844130

- Máy làm thùng các tông, hộp, đóng thùng tròn hay các loại thùng, hộp đựng tương tự, trừ máy dập theo khuôn

1

844140

- Máy làm các mặt hàng từ bột giấy, giấy hay bìa giấy theo khuôn

1

844180

- Các loại máy khác

0

844190

- Phụ tùng, bộ phận

0

844400

- Các loại máy dùng để đùn sợi, kéo sợi, pha sợi hoặc cắt các vật liệu dệt nhân tạo

0

8445

Máy chuẩn bị sợi dệt, bện hoặc xoắn sợi và các loại máy khác dùng trong sản xuất sợi dệt; máy guồng hoặc cuộn sợi (kể cả cuộn sợi ngang) và các loại máy dùng chuẩn bị sợi dệt cho các loại máy thuộc nhóm 8446 hoặc 8447

844510

- Máy chuẩn bị sợi dệt

0

844520

- Máy xe sợi dệt

0

844530

- Máy bện sợi, xoắn sợi dệt

0

844540

- Máy cuộn, guồng sợi (kể cả bộ phận guồng sợi khổ ngang)

0

844590

- Loại khác

0

8446

Máy dệt vải (dệt thoi)

844610

- Máy dệt khổ vải không quá 30cm

0

844620

- Máy dệt khổ vải trên 30cm, loại dệt thoi

0

8447

Máy dệt kim, máy khâu đính và máy sản xuất sợi viền, vải tuyn, ren, đồ thêu, trang trí, dây tết mạng và các loại máy chần

844710

- Máy dệt kim tròn

0

844720

- Máy dệt kim mảnh (dẹt); máy khâu đính

0

844730

Máy vắt sổ:

- Loại máy vắt sổ dùng trong công nghiệp

0

844740

Máy dệt len:

- Loại máy dệt len dùng trong công nghiệp

0

844790

Loại khác

0

8448

Máy móc phụ trợ cho các loại máy thuộc nhóm 8444, 8445, 8446 hay 8447

- Máy móc phụ trợ cho các loại máy móc thuộc nhóm 8444, 8445, 8446 hay 8447

844811

- Máy Dobbien và Jacquard; máy đục lỗ, máy chắp nối

0

844819

- Loại khác

0

844820

- Phụ tùng và bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8444 hay của máy móc phụ trợ cho các loại máy trên

0

844830

- Phụ tùng và các bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8445 hay của các loại máy móc phụ trợ cho các loại máy trên

0

844840

- Phụ tùng và các bộ phận kèm theo của máy dệt hay của máy phụ trợ cho máy dệt

0

844850

- Phụ tùng và bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8447 hay của các loại máy phụ trợ cho máy thuộc nhóm 8447

0

844900

Máy móc dùng để sản xuất hay hoàn thiện các sản phẩm nỉ hay các sản phẩm không dệt khác ở dạng tấm hay dạng hình mẫu sẵn; kể cả máy làm mũ nỉ, khuôn làm mũ nỉ

0

8452

Máy khâu, trừ loại máy khâu sách thuộc nhóm 8440, bàn máy, chân máy, nắp đậy chuyên dùng cho máy khâu, kim máy khâu

- Các loại máy khâu (sản xuất công nghiệp):

845221

- Máy khâu tự động (dùng trong sản xuất công nghiệp)

0

845229

- Loại khác

0

845240

- Bàn máy, chân máy, nắp máy dùng cho máy khâu và phụ tùng của máy khâu:

84524090

Loại dùng cho công nghiệp

0

845290

- Các phụ tùng khác của máy khâu:

84529090

Loại dùng cho công nghiệp

0

8453

Máy dùng để sơ chế, thuộc hoặc chế biến da sống, da thuộc hoặc để sản xuất hay sửa chữa giầy dép và các sản phẩm khác từ da sống hoặc da thuộc trừ các loại máy khâu

845310

- Máy sơ chế thuộc gia công da, da bì hay da thuộc

0

845320

- Máy gia công hay sửa chữa giày dép

0

845380

- Các loại máy móc khác

0

845390

- Phụ tùng

0

8454

Lò chuyển đổ, dụng cụ múc, khuôn thỏi và các loại máy đổ khuôn đúc dùng trong luyện kim hoặc đúc kim loại

845410

- Lò tinh luyện

0

845420

- Khuôn thỏi và các loại dụng cụ múc

0

845430

- Máy đúc kim loại

0

845490

- Phụ tùng, bộ phận

0

8455

Máy cán kim loại và trục cán của nó

845510

- Máy cán ống

0

- Máy cán loại khác:

845521

- Máy cán nóng hay máy cán kết hợp nóng nguội

0

845522

- Máy cán nguội

0

845530

- Con lăn dùng cho máy cán

0

845590

- Phụ tùng, bộ phận khác

0

845600

Máy công cụ để gia công mọi loại vật liệu bằng cách tách, loại các phần vật liệu bằng tia lade, tia sáng khác hoặc chùm tia pho ton, bằng siêu âm, bằng phóng điện, điện hoá, tia điện tử, tia ion, hoặc quy trình hồ quang

0

8457

Máy trung tâm, máy kết cấu đơn, máy di chuyển đa trạm để gia công kim loại

845710

- Máy trung tâm (máy cái) gia công kim loại

0

845720

- Máy gia công kết cấu kim loại đơn lẻ

0

845730

- Máy di chuyển đa trạm

0

8458

Máy tiện kim loại

- Các loại máy tiện khác:

845891

- Loại điều khiển bằng số

0

845899

- Loại khác

0

8459

Máy công cụ (kể cả tổ hợp máy kiểu có đường di chuyển vật liệu) dùng để khoan, đục lỗ, cán, ren hoặc ta rô bằng cách di chuyển kim loại, trừ máy tiện thuộc nhóm 8458

845910

- Máy có đường di chuyển kim loại

0

845920

- Các loại máy khoan khác

0

- Máy đục lỗ khía răng khác:

845931

- Loại điều khiển bằng số

0

845939

- Loại khác

0

845940

- Các loại máy đục lỗ khác:

- Máy cán, loại chân quỳ:

845951

- Loại điều khiển bằng số

0

845959

- Loại khác

0

- Các loại máy cán khác:

845961

- Loại điều khiển bằng số

0

845969

- Loại khác

0

845970

- Các loại máy ren, ta rô

0

8460

Máy công cụ dùng để xén, mài sắc, mài nhẵn, doa, mài đĩa, đánh bóng hoặc cách khác để hoàn thiện kim loại đóng khối đặc hay chất kecme bằng đá mài, vật liệu mài hoặc sản phẩm đánh bóng, trừ các loại máy cắt, mài hoặc hoàn thiện có lắp đồ gá thuộc nhóm

- Máy mài mặt phẳng có thể điều chỉnh trên trục chính xác tối thiểu là 0.01mm:

846011

- Loại điều khiển bằng số

0

846019

- Loại khác

0

- Các loại máy mài khác có thể điều chỉnh trên trụ chính xác tối thiểu là 0,01mm:

846021

- Loại điều khiển bằng số

0

846029

- Loại khác

0

- Máy mài sắc (mài công cụ hay dụng cụ dao kéo):

846031

- Loại điều khiển bằng số

0

846032

- Loại khác

0

846040

- Máy mài doa, máy mài đĩa

0

846090

- Loại khác

0

8461

Máy công cụ để bào, gọt, ren khía, doa cắt, mài hoặc mài nhẵn, cưa, phay và các loại máy công cụ khác dùng để gia công kim loại, các bua kim loại dung kết hay gốc kim loại (hợp kim chịu nhiệt) chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

846120

- Máy gọt, ren khía

0

846130

- Máy doa

0

846140

- Máy cắt bằng bánh răng, máy mài bóng và máy mài nhẵn

0

846150

- Máy cưa hay máy phay

0

846190

- Loại khác

0

8462

Máy móc công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò, rập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột rập hoặc khía chữ V, máy ép để gia công kim loại hoặc cacbua kim loại chưa kể ở trên

846210

- Máy rèn hay máy dập khuôn (kể cả máy ép) và búa

0

846220

- Máy uốn, máy gấp, kéo thẳng hay máy dát phẳng (kể cả máy ép)

0

846230

- Máy cắt (kể cả máy ép) trừ máy cắt đột liên hợp

0

846240

- Má đột hay máy khía hình chữ V (kể cả máy ép) bao gồm cả máy đột cắt liên hợp

0

- Loại khác:

846291

- Máy ép thuỷ lực

0

846299

- Loại khác

0

8463

Máy công cụ khác để gia công kim loại, các bua kim loại dung kết hay gốm kim loại không cắt bỏ nguyên liệu

846310

- Máy kéo thanh, ống, dây và các loại tương tự

0

846320

- Máy cán sợi, kim loại

0

846330

- Máy gia công kim loại

0

846390

- Loại khác

0

8464

Máy công cụ để gia công đá, đồ sứ, bê tông, xi măng, amiăng hoặc các vật liệu khoáng tương tự hoặc để gia công thuỷ tinh nguội:

846410

- Máy cưa

0

846420

- Máy mài hay máy đánh bóng

0

846490

- Loại khác

0

8465

Máy công cụ (kể cả máy đóng vít, đóng ghim dập, dán hoặc gắn bằng cách khác) để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hoặc các vật liệu cứng tương tự

846510

- Máy móc có nhiều chức năng hoạt động khác nhau mà không phải thay đổi công cụ giữa các hoạt động đó

0

- Loại khác:

846591

- Máy cưa

0

846592

- Máy bào, máy cán hay máy dập khuôn (bằng cách cắt)

0

846593

- Máy mài hay đánh giấy giáp hay máy đánh bóng

0

846594

- Máy uốn và máy lắp ráp

0

846595

- Máy khoan hay máy đục lỗ mộng

0

846596

- Máy xẻ, máy phay hay máy gọt đẽo

0

846599

- Loại khác

0

8466

Các phần và các bộ phận phụ trợ chỉ dùng hay chủ yếu dùng với các loại máy móc thuộc các nhóm từ 8456 đến 8465, kể cả mâm cặp chuyên dùng hay mâm cặp dụng cụ, bàn êto tự mở, đã chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy móc công cụ; giá treo dụng cụ mọi loại dụng cụ để làm việc bằng tay.

846610

- Cán dụng cụ và bàn ê-to tự mở

0

846620

- Giá lắp dụng cụ

0

- Loại khác:

846691

- Phụ tùng, bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8464 0

846692

- Phụ tùng, bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8465

0

846693

- Phụ tùng, bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8456 đến 8461

0

846694

- Phụ tùng, bộ phận kèm theo máy thuộc nhóm 8462

8467

Dụng cụ để gia công bằng tay, hoạt động bằng áp lực hoặc gắn động cơ không dùng điện

- Loại công cụ khí lực:

846711

- Loại quay

0

846719

- Loại khác

0

- Công cụ khác:

846781

- Của dây xích

0

846789

- Loại khác

0

- Phụ tùng bộ phận:

846791

- Của dây xích

0

846792

- Của công cụ khí lực

0

846799

- Loại khác

0

8468

Máy công cụ để hàn thiếc, hàn hơi hay hàn điện, có hoặc không có khả năng cắt, trừ các loại thuộc nhóm 8515; máy và thiết bị tôi bề mặt hoạt động bằng khí ga

846810

- ống xì cầm tay

0

846820

- Máy móc thiết bị chạy bằng khí đốt

0

846880

- Máy móc thiết bị khác

0

846890

- Phụ tùng, bộ phận

0

8474

Máy dùng trong phân loại, sàng lọc, phân tích, rửa nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các vật liệu khoáng khác, ở dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc bột nhão); Máy làm kết tụ, tạo dáng hoặc tạo khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa bị đóng cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột nhão, máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

847410

- Máy phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa

0

847420

- Máy nghiền, xay

0

- Máy trộn hoặc máy nhào:

847431

- Máy trộn bê tông, vữa

0

847432

- Máy trộn các khoáng chất với chất bitum

0

847439

- Loại khác

0

847480

- Các loại máy khác

0

847490

- Phụ tùng, bộ phận

0

8475

Máy lắp ráp bóng đèn điện hay bóng đèn điện tử, đèn ống, đèn điện tử dạng van, hoặc bóng đèn nháy với vỏ bọc bằng ống thuỷ tinh; máy để sản xuất gia công nhiệt thuỷ tinh hay đồ thuỷ tinh:

847510

- Máy lắp ráp bóng đèn điện, bóng đèn điện tử hay đèn nháy có vỏ bọc bằng thuỷ tinh

0

847520

- Máy dùng để sản xuất hay gia công thuỷ tinh nguyên liệu hay hàng thuỷ tinh bằng nhiệt

0

847590

- Phụ tùng

0

8477

Máy gia công cao su, plastic dùng để sản xuất các sản phẩm từ các vật liệu này chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong chương này

847710

- Máy phun - đúc

0

847720

- Máy đùn

0

847730

- Máy xì đúc

0

847740

- Máy đúc bằng phương pháp chân không và các loại máy đúc nhiệt khác

0

- Máy đúc, tạo hình khác:

847751

- Dùng để đúc hay tái chế lốp hơi hay để đúc các loại săm khác

0

847759

- Loại khác

0

847780

- Máy móc khác

0

847790

- Phụ tùng

0

8480

Hộp khuôn dùng trong đúc kim loại. Đế khuôn; mẫu khuôn, khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi) cho các bua kim loại, thuỷ tinh, vật liệu khoáng, cao su hay plastics

848010

- Hộp khuôn dùng trong đúc kim loại

0

848020

- Đế khuôn

0

848030

- Mẫu khuôn

0

- Khuôn dùng để đúc kim loại hay cácbua kim loại:

848041

- Loại khuôn phun hay khuôn ép áp suất

0

848049

- Loại khác

0

848050

- Khuôn đúc thuỷ tinh

0

848060

- Khuôn đúc vật liệu khoáng

0

- Khuôn đúc cao su hay Plastic:

0

848071

- Loại khuôn phun hay khuôn ép áp suất

0

848079

- Loại khác

0

8482

Vòng bi và ổ đũa (ổ đũa có con lăn)

848210

- Vòng bi

0

848220

- ổ đũa hình nón kể cả mặt nón và bộ ổ lăn hình nón

0

848230

- ổ đũa hình cầu

0

848240

- ổ lăn hình kim

0

848250

- Các loại ổ đũa hình trụ khác

0

848280

- Loại khác kể cả vòng bi và ổ đũa kết hợp

0

- Phụ tùng bộ phận:

848291

- Bi trục lăn, đũa

0

848299

- Loại khác

0

8483

Trục truyền (kể cả trục can và trục khuỷu và cần khuỷu; thân ổ trục và gối đỡ trục phẳng; trục vít ổ bi; bánh răng và bánh truyền động bằng ma sát; hộp số và bộ phận thay đổi tốc độ khác kể cả bộ biến ngẫu lực; bánh đà, ròng rọc, kể cả pa lăng; khớp nối và trục nối kể cả khớp nối phổ biến)

848310

- Trục truyền (kể cả trục can và trục khuỷu) và cần khuỷu.

84831080

Dùng cho động cơ khác

0

84831092

- Dùng cho động cơ thuỷ thuộc mặt hàng 84072190, 84072990, 84081090

0

848320

- Thân ổ trục có gắn vòng bi hoặc ổ đũa

0

848330

- Thân ổ trục không gắn vòng bi hoặc ổ đũa; gối đỡ trục phẳng

0

848340

Bánh răng và bánh truyền động bằng ma sát, trừ bánh răng dạng bánh xe xích (có con lăn và có các bộ phận truyền động riêng biệt); trục vít ổ bi, hộp số và bộ phận thay đổi tốc độ khác, kể cả bộ biến ngẫu lực:

84834012

- Dùng cho động cơ thuỷ thuộc mặt hàng 84072190, 84072990, 84081090

0

84834090

Dùng cho động cơ khác

0

848350

- Bánh đà và ròng rọc kể cả Pa lăng

0

848360

- Tay nối và trục nối (kể cả khớp nối phổ biến)

0

848390

- Phụ tùng

0

Chương 85

Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; Máy ghi và phát âm thanh; máy ghi và phát hình; phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của các loại máy trên

8502

Tổ máy phát điện và máy đổi dòng dạng động

- Tổ máy phát điện có động cơ pistông đốt trong bằng kim phun cao áp (động cơ điêden hay bán điêden):

850213

- Có công suất trên 375 KVA

0

850230

- Tổ máy phát điện khác

0

850240

- Máy đổi điện quay

0

850300

Các bộ phận chỉ dùng hay chủ yếu dùng cho máy móc thuộc nhóm 8501 hay 8502

5

8505

Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu và các sản phẩm dùng để làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hoá; bàn cặp, giá kẹp và dụng cụ để giữ khác hoạt động bằng nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu, các bộ phận khớp nối, khớp ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ; đầu nâng hoạt động bằng điện từ.

- Nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng dùng để từ hoá thành nam châm vĩnh cửu:

850511

Bằng kim loại

0

850519

Loại khác

0

850520

Bộ phận ghép nối, khớp ly hợp và phanh bằng nam châm điện từ

0

850530

Đầu nâng bằng nam châm điện từ

0

850590

Loại khác, kể cả phụ tùng

0

851410

Lò nung, bếp nung bằng điện trở

0

851420

Lò nung, bếp nung bằng cảm điện hay điện môi

0

851430

Lò nung, bếp nung khác

0

851440

Các thiết bị nung nóng bằng cảm điện hay điện môi

0

851490

Phụ tùng

0

8515

Máy móc, dụng cụ hàn thiếc, hàn hơi, hàn điện, sử dụng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện, chùm lade hoặc chùm sáng khác, chùm foton, siêu âm, chùm electron, xung tư hoặc từ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy móc, dụng cụ để xì nóng kim loại hoặc cacbua kim loại đóng khối đặc.

Máy móc thiết bị để hàn thiếc hoặc hàn hơi:

851511

Mỏ hàn và súng phóng để hàn

0

851519

Loại khác

0

- Máy móc thiết bị dùng để hàn điện kim loại bằng hình thức điện trở

851521

- Loại tự động toàn bộ hay một phần

0

851529

Loại khác

- Máy móc thiết bị hàn hồ quang kim loại (kể cả hồ quang Plastic).

851531

- Loại tự động hoàn toàn hay một phần

0

851539

- Loại khác

0

851580

- Các loại máy móc thiết bị khác

0

851590

- Phụ tùng, bộ phận

0

8530

Thiết bị điện dùng làm tín hiệu, bảo đảm an toàn, điều khiển giao thông dùng cho đường sắt, đường xe điện, đường sông, đường bộ và các điểm dừng đỗ, cảng, sân bay (trừ loại thuộc nhóm 8608).

853010

- Thiết bị dùng trong đường sắt hay đường xe điện

0

853080

- Thiết bị khác

0

853090

- Phụ tùng

0

8531

Thiết bị tín hiệu âm thanh hay hình ảnh (ví dụ: chuông, còi báo động, bảng chỉ dẫn, hệ thống báo động chống trộm hoặc cứu hoả) trừ các thiết bị thuộc nhóm 8512 hoặc 8530

853110

- Hệ thống báo động chống trộm hay cứu hoả và các thiết bị tương tự

0

853120

- Bảng chỉ dẫn có lắp thiết bị tinh thể lỏng hay đèn hai cực phát sáng (LED)

0

853180

- Thiết bị khác

0

853190

- Phụ tùng

0

8535

Thiết bị điện để chuyển mạch hay bảo vệ mạch điện dùng để tiếp nối hay dùng trong mạch điện (ví dụ: bộ phận chuyển mạch, cầu chì, bộ phận thu lôi, bộ khống chế điện áp, bộ phận triệt xung điện, phích nối, hộp tiếp nối) dùng cho điện áp trên 1000 vôn.

853510

- Cầu chì

0

- Bộ phận ngắt mạch tự động:

853521

- Có điện thế dưới 72,5KV

0

853529

- Loại khác

0

853530

- Bộ phận ngắt và cách ly và bộ phận ngắt điện khác

0

853590

- Loại khác

0

8541

Diot và các bộ phận bán dẫn tương tự, các bộ phận bán dẫn nhạy sáng, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng modun; diot phát sáng, tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh.

854130

- Tristo, Diacs và Triacs trừ bộ phận cảm quang

0

854140

- Bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện vontatic đã hoặc chưa lắp mođum hay lắp trong bảng điều khiển, diot phát ánh sáng

0

854150

- Bộ phận bán dẫn khác

0

854160

Tinh thể làm chất áp điện đã lắp ráp

0

854190

- Phụ tùng, bộ phận

0

854200

Mạch tích hợp điện tử và vi linh kiện điện tử tích hợp

1

8543

Máy và thiết bị điện có tính năng riêng biệt chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong chương này.

854310

- Máy gia tốc hạt

0

854320

- Máy phát tín hiệu

0

854330

- Máy móc thiết bị dùng trong điện phân, mạ điện hay trong quá trình phore (điều chuyển)

0

854380

- Máy móc và thiết bị khác

0

854390

- Phụ tùng

0

8546

Chất cách điện bằng các vật liệu bất kỳ

854610

- Bằng thuỷ tinh

1

854620

- Bằng gốm

1

854690

- Bằng vật liệu khác

1

8547

Khớp gioăng cách điện làm hoàn toàn bằng vật liệu cách điện dùng trong máy điện, dụng cụ điện hay các thiết bị điện, trừ các phụ kiện nhỏ bằng kim loại (ví dụ: như đui, đui cắm có dây đã lắp sẵn khi đúc để làm đầu nối) trừ chất cách điện thuộc nhóm 8546; ống dây dẫn điện và các khớp nối đã lót lớp vật liệu cách điện

854710

- Khớp gioăng cách điện bằng gốm

1

854720

- Khớp gioăng cách điện nhựa (pastic)

1

854790

- Loại khác

1

854800

Các bộ phận máy móc hay dụng cụ điện chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác của chương này.

1

Chương 86

Đầu máy toa xe lửa hoặc xe điện và phụ tùng xe lửa, xe điện các bộ phận để cố định và khớp nối đường ray xe lửa hoặc xe điện và các phụ tùng của chúng, trang thiết bị cơ khí (kể cả cơ điện) dùng cho hệ thống tín hiệu giao thông

8601

Đầu máy đường sắt chạy bằng năng lượng điện từ nguồn bên ngoài hay từ các bộ phận tích điện

860110

- Loại chạy bằng nguồn điện ngoài

0

860120

- Loại chạy bằng ắc quy điện

0

8602

Các loại đầu máy đường sắt khác, toa than của đầu máy

860210

- Đầu máy Diesel - điện

0

860290

- Loại khác

0

8603

Toa xe lửa và toa xe điện tự hành, toa xe hàng, toa xe hành lý trừ loại thuộc nhóm 8604

860310

- Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài

0

860390

- Loại khác

0

860400

Toa xe bảo dưỡng hay phục vụ dùng trong đường sắt hay đường xe điện thuộc loại tự hành hoặc không tự hành (ví dụ: xe hàng tạp hoá, xe gắn cần cẩu, toa làm đầu tàu, đầu máy) dùng để kéo, toa thử nghiệm và xe kiểm tra đường ray

0

860500

Toa xe lửa hay xe điện chở khách, không tự vận hành, toa hành lý, toa bưu điện và toa xe lửa hay xe điện dùng cho mục đích đặc biệt khác không tự vận hành (trừ loại thuộc nhóm 8604)

0

8606

Toa xe lửa hoặc xe điện chở hàng và toa gòong không tự vận hành

860610

- Xe goòng chở bể chứa và các loại xe goòng tương tự

0

860620

- Toa đông lạnh hay toa cách ly, trừ loại thuộc nhóm 860610

860630

- Toa xe tự phóng điện, trừ loại thuộc nhóm 860610 hay 860620

0

860690

- Loại khác

0

8607

Phụ tùng của đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc của dàn máy di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện.

- Giá chuyển hướng, trục bitxen và bánh xe, phụ tùng của chúng:

860711

- Giá chuyển hướng và trục bitxen của đoạn đầu máy

0

860712

- Các loại giá chuyển hướng và trục bitxen khác

0

860719

- Loại khác kể cả phụ tùng

0

- Cụm phanh và phụ tùng của cụm phanh:

860721

- Phanh hơi và phụ tùng

0

860629

- Loại khác

0

860730

- Moóc toa và các bộ phận lắp ghép toa khác, bộ đệm chống rung (giảm sóc) và phụ tùng của chúng

0

- Phụ tùng khác:

860791

- Của đầu máy

0

860799

- Loại khác

0

860800

Bộ phận cố định và các khớp nối của đường ray xe lửa hoặc xe điện; thiết bị đánh tín hiệu, thiết bị an toàn hoặc điều khiển giao thông bằng cơ (kể cả cơ điện) dùng trong đường sắt, đường xe điện, đường sông, các bến đỗ, cảng hoặc sân bay, phụ tùng của các sản phẩm kể trên

0

860900

Container (kể cả Container dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị một cách đặc biệt để vận chuyển theo một hay nhiều phương thức

0

Chương 87

Xe cộ trừ toa xe lửa hoặc xe điện, phụ tùng của các bộ phận phụ trợ của chúng

- Xe ôtô thiết kế để chở những loại hàng hoá chuyên dụng:

8705

Xe chuyên dụng có động cơ trừ các loại thiết kế chủ yếu để vận chuyển người hay hàng hoá (ví dụ: xe kéo xe hỏng, xe cần cẩu, xe cứu hoả, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun nước, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu X quang lưu động)

870510

- Xe cần cẩu

0

870520

- Xe cần trục khoan

0

870530

- Xe cứu hoả

0

870540

- Xe trộn bê tông

0

870590

- Loại khác

0

870900

Xe tải, loại tư hành, không lắp thiết bị nâng hạ hoặc cặp giữ thuộc loại dùng trong nhà máy, kho hàng, cầu cảng, sân bay để vận chuyển hàng hoá trong phạm vi gần; Máy kéo, loại dùng trong sân ga xe lửa; phụ tùng của các loại phương tiện cơ giới trên

1

871300

Xe di chuyển người tàn tật có hoặc không lắp động cơ hay vận hành cơ giới khác

0

8714

Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe cộ thuộc các nhóm 8711 đến 8713

871430

- Phụ tùng thuộc nhóm 8713

0

8716

Xe rơ móoc và rơ móoc một cầu; xe cộ khác, không vận hành bằng cơ khí; phụ tùng của các loại trên

871620

- Xe rơ móoc và xe rơ móoc một cầu tự bốc dỡ hàng hoặc không dùng để chuyên chở trong nông nghiệp

5

- Các loại xe rơ móoc và xe rơ móoc một cầu khác dùng để vận chuyển hàng hoá

871631

- Xe rơ móoc và xe rơ móoc một cầu chở dầu

5

Chương 88

Phương tiện bay và phụ tùng của chúng

880400

Dù (kể cả loại dù có thể điều khiển được) và dù xoay: phụ tùng của chúng và các bộ phận phụ trợ kèm theo

0

Chương 89

Tàu, thuyền và các kết cấu nổi

890700

Các kết cấu nổi khác (ví dụ: bè mảng, thùng chứa chất lỏng, két son để thi công cầu cống, bến tàu nổi, phao, đèn hiệu nổi)

0

890800

Tàu thuyền và các cấu kiện nổi khác dùng cho việc phá dỡ

0

Chương 90

Dụng cụ máy móc quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra chính xác, y tế, phẫu thuật

900100

Sợi quang học và bó sợi quang học; cáp sợi quang (trừ các loại thuộc nhóm 8544); vật liệu phân cực dạng lá, tấm, thấu kính (kể cả loại thấu kính gắn vào máy), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác làm bằng vật liệu bất kỳ: chưa lắp ráp, trừ các bộ phận bằng kính chưa gia công về mặt quang học

0

900200

Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc đồ lắp ráp vào các dụng cụ hoặc máy móc, trừ các bộ phận như vậy bằng kính chưa gia công về mặt quang học

0

9004

Kính đeo, kính bảo hộ và các loại kính tương tự để điều chỉnh, bảo vệ mắt hoặc kính khác

900410

- Kính râm, kính đổi màu:

90041010

Kính để điều chỉnh (cận, viễn)

1

900490

- Loại khác:

90049010

Kính để điều chỉnh mắt (cận, viễn, 2 tròng), kính bảo hộ lao động

1

9006

Máy ảnh (trừ máy quay phim); các loại đèn nháy sáng để chụp ảnh và bóng đèn nháy trừ đèn phóng nhóm 8539

900610

- Máy ảnh thuộc loại dùng cho việc chuẩn bị bản in hoặc trục in

0

900620

- Máy ảnh dùng để ghi tài liệu trên vi phim, vi thẻ hoặc vi bản nhỏ khác

0

900630

Máy ảnh được thiết kế đặc biệt để dùng dưới nước, quan sát không gian hoặc để kiểm tra nội trạng trong phẫu thuật hoặc y tế; máy kiểm tra dùng cho ngành toà án hoặc tội phạm học

0

900659

- Các loại máy ảnh khác

1

- Các loại đèn nháy sáng để chụp ảnh và bóng đèn nháy:

900691

- Cho máy ảnh

90069190

Từ nhóm 900610 đến 900630 và 900659

0

900700

Máy quay phim và máy chiếu phim có hoặc không kèm thiết bị thu, phát âm thanh

0

9010

Máy móc và thiết bị dùng trong phòng làm ảnh (kể cả làm phim) (kể cả máy chiếu mảng mạch lên trên các chất liệu bán dẫn nhạy sáng) chưa được ghi hay chi tiết thuộc chương này; máy xem âm bản, màn chiếu

901030

- Màn chiếu

0

901090

- Phụ tùng và đồ phụ trợ

1

901100

Kính hiển vi quang học hoàn chỉnh, kể cả loại để xem ảnh chụp cỡ nhỏ, xem phim ảnh quay cỡ nhỏ hay chiếu hình ảnh cỡ nhỏ

0

901200

Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học: máy làm nhiễu xạ

0

901300

Bộ phận tinh thể lỏng chưa được lắp vào các bộ phận đã được chi tiết ở các nhóm khác; bộ phận tạo tia lade, trừ diot lade; các đồ dùng và dụng cụ quang học khác chưa được ghi hay ở nơi khác trong chương này

0

901500

Dụng cụ và đồ dùng cho khảo sát (kể cả khảo sát qua ảnh chụp trên không) dùng cho thuỷ văn học, đại dương học, thuỷ học, khí tượng học hoặc địa vật lý học trừ la bàn: máy đo xa

0

9017

Dụng cụ tính toán bằng mức vạch, mức dấu hay toán học (ví dụ: máy vẽ phác, máy vẽ truyền, thước đo độ, bộ đồ vạch mức, thước logarit, bàn tính đĩa). Dụng cụ đo chiều dài bằng tay (Ví dụ: thước cuộn, thước dây, trắc vị kế compa) đo ngoài chưa được ghi hay cụ thể ở chương này

901710

- Bảng và máy vẽ phác, có hoặc không tự động

0

901720

- Dụng cụ tính toán bằng mức vạch, mức dấu hay bằng toán học khác

5

901900

Máy trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm khả năng tâm lý, máy trị liệu bằng Ozon, bằng khí oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác

0

902000

Dụng cụ thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ mặt nạ bảo hộ, kèm theo các bộ phận cơ khí hoặc các phim lọc có thể thay thế được

0

902100

Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng giữ; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác, các bộ phận giả của thân thể người, máy trợ thính và các dụng cụ khác được lắp, mạng theo hoặc đưa vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể

0

902300

Dụng cụ, máy móc, mô hình được thiết kế dùng cho mục đích trưng bày (Ví dụ: dùng trong giáo dục, triển lãm) không thích hợp với các mục đích khác

0

902400

Máy thử độ cứng, độ bền, độ nén, độ đàn hồi hay các thuộc tính cơ học khác của vật liệu (Ví dụ: kim loại, gỗ, sợi dệt, giấy, plastic)

0

902500

Dụng cụ đo tỷ trọng nước và các dụng cụ nổi tương tự, dụng cụ đo nhiệt độ cao, dụng cụ đo áp suất, độ ẩm, độ ướt có khả năng ghi nhận lại hoặc không ghi nhận lại và bất cứ bộ phận nào của các dụng cụ trên

0

902600

Dụng cụ và thiết bị đo hay kiểm tra lưu lượng, mức nước, áp suất hay biến số của chất lỏng hay chất khi (ví dụ: máy đo lưu lượng, dụng cụ đo mức nước, áp kế hoặc nhiệt kế) trừ các dụng cụ thuộc nhóm 9014, 9015, 9028, 9032.

0

902700

Dụng cụ phân tích lý hay hoá học (ví dụ: máy đo phân cực, đo khúc xạ, quang phổ phân tích khí hay khói) dụng cụ thiết bị đo hay kiểm tra độ nhớt; xốp, giãn nở, sức căng bề mặt hay các dụng cụ tương tự, dụng cụ máy móc đo hoặc kiểm tra nhiệt lượng, âm lượng hoặc ánh sáng (kể cả máy đo độ phơi sáng) máy vi phẫu

0

903000

Dụng cụ trắc nghiệm giao động, phân tích phổ và các dụng cụ máy móc khác để đo, đếm hay kiểm tra điện lượng, trừ các loại máy thuộc nhóm 9028; các dụng cụ đo và phát hiện các loại tia anpha, bêta, gama, tia x, tia vũ trụ và các bức xạ ion khác

0

903100

Dụng cụ thiết bị máy móc chưa được chi tiết hoặc ghi ở các nhóm khác thuộc chương này

0

903300

Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ (chưa được chi tiết hoặc ghi chép ở nơi khác của chương này) dùng cho máy móc, dụng cụ hay thiết bị thuộc chương 90

0

Chương 91

Đồng hồ thời gian và phụ tùng đồng hồ

9106

Thiết bị ghi thời gian và các thiết bị dùng để đo, ghi hoặc chỉ thị các khoảng thời gian bằng cách khác kèm theo máy đồng hồ hoặc đồng hồ cá nhân hoặc kèm theo động cơ đồng bộ (Ví dụ: máy tính và máy ghi thời gian)

910610

- Máy tính, máy ghi thời gian

1

910620

- Máy tính thời gian để đo, ghi

1

910690

- Các loại khác

1

910700

- Bộ phận ngắt mở theo thời gian, kèm theo máy đồng hồ hoặc đồng hồ cá nhân hoặc kèm theo động cơ đồng bộ

0

Chương 92

Nhạc cụ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của nhạc cụ

920100

Đàn piano kể cả piano tự động; đàn clavito và các loại nhạc cụ có dây bấm phím

2

920200

Nhạc cụ có dây khác (Ví dụ: ghi ta, violong, đàn hạc)

2

920300

Đàn organ ống có phím; đàn đạp hơi và các loại nhạc cụ có phím tương tự kèm theo bộ phận lưỡi gà kim loại tự do

2

920400

Đàn Accocdêông và nhạc cụ tương tự, kèn amonica

2

920500

Nhạc cụ hơi khác (ví dụ: clarinet, trompet, kèn túi)

2

920600

Nhạc cụ đệm (ví dụ: trống, mộc cầm, xanh ban, bộ gõ bằng tay, chuông gõ)

2

920700

Nhạc cụ loại âm hưởng được tạo ra hoặc phải được khuyếch đại bằng điện (Ví dụ: đàn organ, ghi ta, đàn gió)

2

920800

Các loại đàn và các loại nhạc cụ dụng cụ tạo âm thanh khác, không được xếp ở bất kỳ nhóm nào khác của chương này

2

920900

Phụ tùng (Ví dụ: bộ phận cơ dùng cho đàn hộp) và các bộ phận phụ trợ (ví dụ: card, đĩa, trục quay dùng cho nhạc khí cơ học) của nhạc cụ; máy nhịp; thanh mẫu tiêu và sáo các loại

2

Chương 94

Giường tủ, bàn ghế, bộ đồ giường, đệm lót đệm giường, nệm và trang bị tương tự; đèn các loại và giá đèn chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, biển hộp được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, các cấu kiện nhà lắp sẵn

940200

Bàn ghế, giường tủ, dùng trong y khoa, giải phẫu, nha khoa hoặc thú y (Ví dụ: bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa) ghế cắt tóc và các loại ghế xoay, tựa gác và nâng hạ, quầy tủ để làm thủ tục vé, cân hành lý ở sân bay (checking) nhà ga; phụ tùng của các mặt hàng kể trên

94020010

Bàn ghế, giường tủ dùng trong y khoa, giải phẫu nha khoa hoặc thú y (Ví dụ: bàn mổ, bàn khám, giường bệnh có lắp các bộ phận cơ khí, ghế nha khoa)

0

94020020

Bộ quầy tủ để làm thủ tục vé, cân hành lý ở sân bay (checking) nhà ga

0

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 91-CP năm 1995 ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996

  • Số hiệu: 91-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 18/12/1995
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 31/03/1996
  • Số công báo: Số 6
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1996
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản