Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1959

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH TẠM THỜI PHỤ CẤP ĐI ĐƯỜNG CỦA LÁI VÀ PHỤ XE Ô-TÔ VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 07-04-1958 của Thủ tướng phủ ban hành chế độ tiền lương năm 1958;
Xét Nghị định số 89 Thông tư số 13 ngày 20-08-1956 Thông tư số 01 ngày 06-01-1955 của Liên bộ Lao động – Tài chính Giao thông Bưu điện quy định chế độ phụ cấp cho công nhân lái và phụ xe ô tô vận tải đến nay không thích hợp nữa;
Xét điều kiện hoạt động của anh em lái và phụ xe vận tải phải thường xuyên lưu động trên các tuyến đường, do đó phải chi tiêu tốn kém ở dọc đường ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt của anh e;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời quy định khoản phụ cấp đi đường cho anh em lái và phụ xe ô tô vận tải trong những ngày hoạt động trên các tuyến đường theo từng loại xe như sau:

PHÂN LOẠI XE

Các tuyến đường trung du và đồng bằng

Các tuyến đường đèo dốc miền rừng núi

- Xe vận tải lớn (6T trở lên)

- Xe chở khách

- Xe vận tải vừa (5T5 trở xuống)

0đ70

0,70

0,60

0đ85

0,85

0,75

Trường hợp xe kéo thêm remorque, ngoài tiêu chuẩn trên được tính thêm mỗi remorque 0đ10 nếu xe chạy đường trung du và đồng bằng, và 0đ15 nếu xe chạy đường đèo dốc miền rừng núi.

Điều 2. - Khoản phụ cấp này tính căn cứ vào:

- Số ngày tiêu chuẩn quy định cho mỗi cung độ vận chuyển trong trường hợp xe chạy đường dài.

- Hoặc số chuyến tiêu chuẩn quy định trong một ngày cho mỗi cung độ vận chuyển trong trường hợp xe chạy đường ngắn.

Điều 3. - Nghị định này thi hành kể từ ngày ban hành, các văn bản trước đây quy định về chế độ phụ cấp của anh em lái và phụ xe ô tô vận tải nay không thi hành nữa.

Bộ Giao thông và Bưu điện sẽ ra thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

Điều 4. – Các ông Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Giám đốc Vụ tiền lương và bảo hiệm lao động và các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
Nguyễn Văn Trân

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 52-NĐ/LB năm 1959 quy định tạm thời phụ cấp đi đường của lái và phụ xe ô-tô vận tải do Bộ trưởng Bộ Lao động và Bưu điện - Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành

  • Số hiệu: 52-NĐ/LB
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 01/06/1959
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Lao động
  • Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Trân
  • Ngày công báo: 17/06/1959
  • Số công báo: Số 22
  • Ngày hiệu lực: 01/06/1959
  • Ngày hết hiệu lực: 08/08/1960
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản