Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-022167-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổng hợp Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc nếu các giấy tờ còn giá trị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng