Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đối với cơ sở kinh doanh, sơ chế sản phẩm động vật - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đối với cơ sở kinh doanh, sơ chế sản phẩm động vật - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-023746-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng