Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đối với cơ sở nuôi tôm công nghiệp - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đối với cơ sở nuôi tôm công nghiệp - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-023810-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng