Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ hộ tịch việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252560-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày. Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đối với những Giấy khai sinh của công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú, thì sau khi thực hiện việc ghi chú vào sổ hộ tịch, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính Giấy khai sinh mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng