Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252676-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng