Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-116409-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban thư ký CITES quốc tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định 15 ngày làm việc, Công bố kết qủa của Ban thư ký 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng