Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6907/TC/TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6907 TC/TCT NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI LÝ XE ÔTÔ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua kiểm tra quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Công ty liên doanh sản xuất ôtô, Công ty nhận làm đại lý bán xe ôtô và một số địa phương phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán xe ôtô. Căn cứ đặc điểm của hoạt động đại lý bán xe ôtô và tạo điều kiện cho các Công ty liên doanh sản xuất ôtô quản lý được hàng hoá, giữ uy tín với khách hàng, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp giữa các Công ty nhận làm đại lý bán xe ôtô (đại lý) và các Công ty sản xuất ôtô (bên giao đại lý) có hợp đồng đại lý quy định rõ phương thức bán hàng như sau:

- Bên giao đại lý sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để giao xe ôtô cho bên đại lý bán hàng để trưng bày, tìm khách hàng mua theo đúng giá do bên giao đại lý quy định.

- Mọi chi phí phát sinh trong quá trình tìm khách hàng, thực hiện các dịch vụ sau khi bán hàng do bên đại lý chịu.

- Đại lý được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ % tính trên từng hợp đồng bán ôtô ký giữa ba bên: bên giao đại lý, khách hàng mua ôtô, đại lý bán hàng.

Các trường hợp này hoa hồng do bên đại lý nhận được không phải nộp thuế GTGT nhưng phải hạch toán vào thu nhập để tính thuế TNDN. Khi nhận tiền hoa hồng, bên đại lý có trách nhiệm xuất hoá đơn giao cho bên giao đại lý.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các đại lý xe ô tô

  • Số hiệu: 6907/TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/07/2001
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Văn Ninh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/07/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản