Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4700/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thực phẩm F&N Việt Nam
(9 - Đại lộ Tự do, KCN VN-Singapore)
- Trung tâm XNK xây dựng COSEVCO-Tổng Công ty XD Miền Trung
(Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng)
- Doanh nghiệp tư nhân Thuỷ tinh K.I.G
(557/117 Nguyễn Tri Phương, Q10)
- Công ty Điện máy TP.Hồ Chí Minh
(29 Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM)
- Công ty cổ phần Hoa Sen
(9, Đại lộ Thống nhất, KCN Sóng thần II, Bình Dương)
- Công ty TNHH Xây dựng, TM&DV Lê Trần
(74-76 Hàm tử, phường 1. Q5. TP.HCM)
- Công ty XNK Tạp phẩm
(36 Bà Triệu HN)
- Công ty TNHH LG-MECA Electronic Hải Phòng
(44B, Lý Thường Kiệt, HN) 

 

Các Quý Công ty/doanh nghiệp/trung tâm đã có công văn gửi đến Tổng cục Hải quan đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện thuế suất CEPT theo Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12 tháng 9 năm 2003, Bộ Tài chính đã có công văn số 9493/TC-HTQT hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện một số nội dung của Thông tư số 64/2003/TT-BTC về thực hiện CEPT/AFTA, trong đó có các vướng mắc các Công ty đã phản ánh đến Tổng cục Hải quan. Công văn này đã được gửi đến tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tổ chức thực hiện thống nhất.

Đề nghị các Công ty/doanh nghiệp/trung tâm liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hoá để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty/doanh nghiệp/trung tâm được rõ.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn