Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2387/CV-CLH
V/v xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 2048/TCHQ-GSQL ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu quặng sắt, quặng chì kẽm, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Thông tư 02/2001/TT-BCN ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Bộ Công nghiệp không quy định cơ quan xác nhận việc thị trường trong nước không có nhu cầu hoặc không tiêu thụ hết lượng khoáng sản khai thác được do xuất phát từ tình hình thực tế: lĩnh vực sử dụng khoáng sản rất rộng rãi, đối tượng sử dụng khoáng sản hết sức đa dạng và thuộc quyền quản lý của nhiều Bộ, ngành khác nhau, nhu cầu tiêu thụ khoáng sản lại thường xuyên biến động. Mặt khác, chủ trương chung của Nhà nước từ trước đến nay là không khuyến khích xuất khẩu khoáng sản. Vì vậy, Thông tư 02/2001/TT-BCN được xây dựng trên nguyên tắc: doanh nghiệp muốn xuất khẩu khoáng sản trước hết phải tự tìm kiếm khách hàng tiêu thụ trong nước (thông qua các hoạt động như tiếp thị, quảng cáo, hội chợ, triển lãm...); chỉ khi không thể tiêu thụ hết trong nước thì mới được xuất khẩu và phải chịu trách nhiệm nếu thị trường trong nước có nhu cầu mà không được đáp ứng. Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp có thể và trên thực tế đã và đang thực hiện việc hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường (đối tượng, nhu cầu tiêu thụ khoáng sản) cho các doanh nghiệp. Song, như đối với bất kỳ lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nào khác, trách nhiệm tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm trước hết là của doanh nghiệp.

2. Thực tế qua 4 năm thực hiện Thông tư 02/2001/TT-BCN Bộ Công nghiệp chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ phía các doanh nghiệp cũng như từ Cơ quan Hải quan về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư. Vì vậy, Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan chuyển nội dung giải thích trên đây tới các Cơ quan Hải quan trực thuộc để thông báo cho doanh nghiệp và tiếp tục xử lý việc xuất khẩu khoáng sản theo thẩm quyền.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỤ TRƯỞNG VỤ CƠ KHÍ, LUYỆN KIM VÀ HOÁ CHẤT