Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11203/CT-TTHT
V/v: chính sách Thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Văn phòng Trung tâm Unesco
Giao lưu Văn hóa Quốc tế
(Phòng 301-302 Huỳnh Thúc Kháng, Q.1)

 

Trả lời văn thư số 27/CV-TT ngày 01/10/2007 của Văn phòng về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế:

Trường hợp Trung tâm Unesco Giao lưu Văn hóa Quốc tế có trụ sở tại 27 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và văn phòng tại Phòng 301-302 Huỳnh Thúc Kháng, Q.1, TP. HCM, là tổ chức được Hiệp hội CLB Unesco Việt Nam thành lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có tổ chức các khóa dạy tiếng Việt cho những người nước ngoài ở Việt Nam, tổ chức các hoạt động tham quan du lịch cho người nước ngoài và người Việt Nam, tổ chức các buổi trình diễn âm nhạc dân tộc, nghệ thuật dân gian, tổ chức dịch thuật các loại văn bản, giấy tờ theo yêu cầu các cá nhân và tổ chức, bao gồm cả dịch nói phục vụ cho các tour, các hội nghị, các khóa đào tạo, … có thu tiền là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị Trung tâm Unesco Giao lưu Văn hóa Quốc tế đến Cục Thuế Hà Nội nơi đặt trụ sở để tiến hành đăng ký thuế cho Trung tâm và các cơ sở trực thuộc của Trung tâm theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC .

Cục thuế TP trả lời để Văn phòng biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị Văn phòng liên hệ với Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ (Cục thuế TP) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu: (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn