Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Quân
(Địa chỉ: Lô C4-1, C3 - Khu Công nghiệp Hòa Xá - Nam Định)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/CV-TQ ngày 17/01/2012 của Công ty TNHH Thái Quân về việc đề nghị xác định lại giá tính thuế theo hợp đồng ngoại thương đối với mặt hàng xe gắn máy hai bánh hiệu Honda Airblade i108cc và Honda PCX 124,9cc do Thái Lan sản xuất nhập khẩu tại các tờ khai số 23/NK/KDG/C51C01 ngày 11/03/2011 và tờ khai số 31, 32, 33/NK/KDG/C51C01 ngày 31/03/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có công văn số 696 /TCHQ-TXNK ngày     /02/2012 hướng dẫn Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Đề nghị Công ty TNHH Thái Quân liên hệ với Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thái Quân biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường