Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3256/BYT-DP
V/v tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 1 năm 2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Viện Dinh dưỡng;
- Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp với tẩy giun được tổ chức hằng năm tại Việt Nam, trong đó trẻ dưới 6 tuổi được bổ sung uống Vitamin A và thuốc tẩy giun mỗi năm 02 đợt. Đợt 1 năm 2021 sẽ được triển khai vào Ngày vi chất dinh dưỡng (ngày 01-02/6/2021) trên phạm vi toàn quốc. Để bảo đảm Chiến dịch được diễn ra an toàn và hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức Chiến dịch bổ sung uống Vitamin A cho trẻ em từ 6-60 tháng tuổi và tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi tại 22 tỉnh có nguy cơ cao (danh sách kèm theo); bổ sung uống Vitamin A cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi tại 41 tỉnh, thành phố còn lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian bắt đầu từ ngày 01/6/2021. Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động tổ chức triển khai Chiến dịch một cách phù hợp, nếu điều kiện cho phép không nên tổ chức Chiến dịch trong khoảng thời gian quá dài để bảo đảm hiệu quả phòng bệnh giữa hai lần uống thuốc.

2. Việc tổ chức triển khai Chiến dịch theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch, bảo đảm đủ cơ số thuốc, bảo đảm vệ sinh và theo hướng dẫn chuyên môn:

- Cán bộ y tế trực tiếp cho trẻ uống thuốc cần phải sàng lọc trước khi cho trẻ uống. Những trẻ có dấu hiệu chống chỉ định thì tạm dừng và cho uống bù vào thời gian thích hợp sau khi đã hết các dấu hiệu chống chỉ định này.

- Giữ trẻ lại theo dõi ít nhất trong vòng 30 phút sau uống để bảo đảm an toàn cho trẻ.

- Tổ chức cho trẻ uống bù (với những trẻ không được uống trong khoảng thời gian diễn ra Chiến dịch) để bảo đảm không sót đối tượng. Việc tổ chức cho trẻ uống bù cũng cần phải được bảo đảm an toàn theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch.

3. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng. Có thể lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

4. Viện Dinh dưỡng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Chiến dịch, bảo đảm đủ cơ số thuốc để cung ứng cho các địa phương. Các Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh, thành phố phối hợp với Viện Dinh dưỡng trong việc hướng dẫn chuyên môn, tổ chức triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng) theo quy định.

5. Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức Chiến dịch của địa phương và chỉ đạo triển khai; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động nêu trên tại địa phương bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thanh Long (
để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố (
để phối hợp chỉ đạo);
- Cục YTDP, Vụ SK BM-TE (để
phối hợp);
- Trung tâm KSBT/YTDP tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH

22 TỈNH BỔ SUNG UỐNG VITAMIN A CHO TRẺ TỪ 6-60 THÁNG TUỔI VÀ TẨY GIUN CHO TRẺ TỪ 24-60 THÁNG TUỔI TRONG CHIẾN DỊCH ĐỢT 1 NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 3256/BYT-DP ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế)

1.

Bắc Kạn

2.

Bắc Giang

3.

Bình Phước

4.

Bình Thuận

5.

Cao Bằng

6.

Đắk Lắk

7.

Đắk Nông

8.

Điện Biên

9.

Gia Lai

10.

Hà Giang

11.

Hà Tĩnh

12.

Kon Tum

13.

Lai Châu

14.

Lào Cai

15.

Nghệ An

16.

Phú Yên

17.

Quảng Bình

18.

Quảng Nam

19.

Quảng Trị

20.

Sơn La

21.

Thanh Hóa

22.

Yên Bái