Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/BXD-VLXD
V/v xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 162/EW ngày 03/01/2014 và các hồ sơ đính kèm của Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu về việc xin xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty CP Cửa sổ nhựa Châu Âu (tiền thân là Công ty TNHH Cửa sổ nhựa Châu Âu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo Giấy phép đầu tư số 25/GP-VP ngày 29/8/2002 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp) được Ban quản lý các Khu công nghiệp Hà nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 012032000287, chứng nhận thay đổi lần thứ 10 ngày 24/09/2012 với ngành nghề sản xuất là các loại cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn từ nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay vật liệu khác.

2. Công ty có quy trình sản xuất khép kín, đặc biệt là công đoạn tạo hộp kính để bơm khí trơ và có bổ sung hạt hút ẩm để không cho khí ẩm ngưng tụ bên trong hộp kính đồng thời hệ thống hàn tự động 4 đầu kết nối các thanh profile, hệ thống lắp gioăng và phụ kiện hiện đại tăng độ kín khít, vì vậy sản phẩm do công ty sản xuất có tính cách âm, cách nhiệt.

3. Các loại cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn các loại từ nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay vật liệu khác là sản phẩm đầu ra của công ty nhưng là vật liệu đầu vào cho các công trình, dự án xây dựng khác như xây dựng nhà, xưởng, văn phòng, tòa nhà, cao ốc...

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Căn cứ theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ quy trình công nghệ sản xuất cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn thì các loại cửa sổ, cửa ra vào và tấm ngăn từ nguyên liệu cao cấp như uPVC hoặc composit cao cấp, nhôm hoặc thép hay vật liệu khác do công ty sản xuất có tính cách âm, cách nhiệt và cũng là vật liệu mới, vật liệu thay thế gỗ.

Bộ Xây dựng xác nhận: Ngành nghề sản xuất của Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu thuộc ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi tại mục 1, phần I, Danh mục B, Phụ lục số 1 Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trên đây ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty CP cửa sổ nhựa Châu Âu làm thủ tục với các Ngành và cơ quan chức năng để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Khoa học và Công Nghệ;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VP, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 224/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 224/BXD-VLXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/02/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Trần Nam
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/02/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản