Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21843/CT-TTHT
V/v cấp hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội
(Đ/c: số 1 Phố Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q Ba Đình, TP Hà Nội)
MST: 0100109106-161

Trả lời công văn số 8241/HNI-TC ngày 18/03/2019 của Chi nhánh Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội hỏi về cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Chi nhánh Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1202/TCT-DNL ngày 03/04/2019 hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông quân đội (Viettel) về việc cấp hóa đơn lẻ cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang cung cấp dịch vụ bảo vệ trông coi cho Viettel liên quan đến các trạm BTS.

(Cục Thuế TP Hà Nội sao gửi công văn số 1202/TCT-DNL ngày 03/04/2019 của Tổng cục Thuế cho đơn vị nghiên cứu thực hiện.)

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Chi nhánh Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội cung cấp hồ sơ và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 3 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội được biết và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1202/TCT-DNL nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT3;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VP, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn