Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1804/TC/TCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1804 TC/TCT NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, một số Cục thuế và doanh nghiệp có văn bản đề nghị cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn chậm kê khai khấu trừ quá 3 tháng; về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 3 tháng tiếp sau.

Để giải quyết phù hợp với thực tế trong thời gian đầu thực hiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với các hoá đơn để quá 3 tháng mới kê khai cụ thể như sau:

Các doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ đã nhận hoá đơn GTGT của bên bán nhưng chưa kê khai tính khấu trừ thuế kịp thời trong thời gian quy định 3 tháng nếu xác định kê khai chậm do nguyên nhân khách quan thì được tính khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn sau:

- Hoá đơn đã lập trước ngày 30/9/2001.

- Là hoá đơn hợp pháp được xác định bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT.

Đối với các hoá đơn hợp pháp khác không được khấu trừ thuế, số thuế GTGT do kê khai chậm được hạch toán vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền đã thanh toán ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1804/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

  • Số hiệu: 1804/TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/03/2002
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Văn Ninh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/03/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản