Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chi trợ cấp mai táng phí - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chi trợ cấp mai táng phí - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-078960-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng Lao động thương binh và xã hội)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tiền trợ cấp mai táng phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng