Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-058047-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng