Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn trên toàn quốc, tình hình bệnh Dại đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, cụ thể: Trong gần 7 tháng đầu năm 2020, cả nước đã ghi nhận 48 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 22 tỉnh, thành phố, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (04 ca); đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ năm 2019 đến nay đã phát hiện 27 trường hợp chó, mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dại (bao gồm các tỉnh: Cà Mau 22 ca, Kiên Giang 02 ca, Trà Vinh 02 ca và Bạc Liêu 01 ca). Mặc khác, thời gian vừa qua tình trạng chó thả rông cắn người có chiều hướng gia tăng, đặc biệt có trường hợp người tử vong do bị chó cắn, gây bức xúc cho dư luận và cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh, mặc dù bệnh Dại trong những năm qua chưa xảy ra do việc tiêm phòng vắc xin Dại khá tốt nên không có người chết do bệnh dại. Tuy nhiên năm 2019, số người bị chó cắn và phải đi tiêm phòng bệnh Dại là 3.431 người và trong 7 tháng đầu năm 2020 là 1.668 người. Người dân nuôi chó thả rong, không rọ mõm khi thả chó ra nơi công cộng chiếm phần lớn; việc khai báo nuôi chó, lập sổ theo dõi chó nuôi chưa thực hiện thường xuyên; công tác tiêm phòng dại và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm về phòng, chống bệnh dại tại một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và đặc biệt để giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người tử vong vì bệnh Dại, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng chống dịch bệnh trên cạn; Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, trong đó cần chú trọng các nội dung sau:

1. Rà soát, bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương. Kế hoạch cần bảo đảm có đủ nguồn lực và kinh phí thực hiện: Hỗ trợ vắc xin Dại tiêm phòng ở địa bàn khó khăn; tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng; tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó. Lập kế hoạch, khuyến khích thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt trong khu vực thành thị.

2. Chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% diện tiêm; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng.

3. Chỉ đạo các đơn vị triển khai các chiến dịch truyền thông sâu rộng, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi.

4. Tăng cường áp dụng các chế tài, xử lý nghiêm theo quy định vụ việc vi phạm quy định về nuôi chó, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc vắc xin dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

5. Chỉ đạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt tại khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu đông dân cư.

6. Thành lập đoàn công tác do lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại tại cơ sở và điều tra các trường hợp chó Dại gây thương vong trên người.

7. Tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo các kết quả thực hiện công tác quản lý đàn chó, phòng, chống bệnh Dại theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi và tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương