Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn Trung ương, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 15 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 10 tỉnh, thành phố và trên 140.000 người phải đi điều trị dự phòng bệnh Dại; trên động vật, qua giám sát, đã phát hiện 35 trường hợp chó, mèo có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dại tại 06 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Đắk Lắk, Đắk Nông).

Tại tỉnh Quảng Nam, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y: từ tháng 01-02/2021, tại xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đã xảy ra chó mắc bệnh Dại lâm sàng lên cơn cn gà, cắn chó của các hộ dân trong khu vực và cắn một số người; trong tháng 5/2021, qua giám sát đã phát hiện 01 con chó (tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang), 02 con bò (tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) mắc bệnh Dại; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi đến hết tháng 5/2021 đạt rất thấp (toàn tỉnh tiêm được 1.283 con/tổng đàn 224.375 con). Thống kê tiêm vắc xin phòng bệnh Dại của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn tnh có 1.556 người đến các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh đđiều trị dự phòng bệnh Dại, trong đó có 313 trường hợp chó sau khi cắn người có biểu hiện lên cơn dại hoặc chạy mất tích sau khi cắn người.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng nêu trên là do: (1) hầu hết các địa phương không triển khai thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; (2) việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi đạt tỷ lệ quá thấp (chiếm 0,57% tổng đàn); (3) việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, vi phạm về tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo chưa được thực hiện nghiệm theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y); (4) chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân các cấp chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bệnh Dại động vật...

Hiện nay, vi rút Dại đã, đang lưu hành trên đàn vật nuôi ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt lưu hành trên cả bò nuôi thịt; trên đàn bò chưa có quy định tiêm vắc xin phòng bệnh Dại, bò đã tiếp xúc với bò mắc bệnh Dại không được quản lý kiểm soát chặt chẽ (bán cho thương lái buôn)... Nếu các địa phương, các ngành liên quan, đoàn thể nhân dân các cấp không vào cuộc khắc phục những hạn chế nêu trên, bệnh Dại ở động vật có nguy cơ tiếp tục phát sinh, gây nguy hiểm đến tính mạng con người trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh trong năm 2021, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm giảm thiểu tình trạng chó thả rông lên cơn dại cn người, cắn động vật khác, không để phát sinh người tử vong vì bệnh Dại; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Đối với các địa phương có dịch Dại động vật: Khẩn trương công bố dịch theo quy định của pháp luật Thú y, tập trung mọi lực lượng, áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch để khống chế ổ dịch.

b) Khẩn trương chỉ đạo rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2017-2021 tại địa phương trong năm 2021, trong đó lưu ý bố trí kinh phí tuyên truyền, giám sát, Hội nghị đánh giá, tổng kết cả giai đoạn.

c) Chỉ đạo UBND cấp xã:

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bệnh Dại động vật đảm bảo đúng thời gian, đạt tỷ lệ theo Kế hoạch của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QD-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh) và Sở Nông nghiệp và PTNT (Kế hoạch số 237/KH-SNN&PTNT ngày 01/02/2021 tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021). Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, để đảm bảo miễn dịch quần thể đàn chó, mèo nuôi.

- Yêu cầu hộ nuôi chó, mèo, cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó, mèo nuôi, tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo nuôi, chấp hành xích, nhốt chó và đeo rọ mõm khi dắt chó ra đường, nơi công cộng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho chó, mèo nuôi.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP đối với những trường hợp không chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

d) Chỉ đạo cơ quan truyền thông:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân được biết: khi phát hiện (hoặc nhận được thông tin) về các trường hợp người bị chó/động vật khác vô cớ cắn người, cắn động vật khác hoặc phát hiện động vật nghi mắc bệnh Dại, báo ngay cho cơ quan Y tế hoặc đơn vị chuyên môn thú y gần nhất để phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan Thú y cấp trên; đồng thời vận động, hướng dẫn người bị chó, mèo cn, cào... đến ngay cơ sở Y tế để được xử lý vết thương, điều trị dự phòng theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan ở địa phương triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; biện pháp phòng, chống bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo với cộng đồng.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh Dại trên động vật; hướng dẫn xử lý dịch bệnh theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dại; tiếp tục phát huy việc thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Tham mưu báo cáo tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021; đề xuất cụ thể các nội dung, giải pháp phòng, chống bệnh Dại cho giai đoạn tiếp theo.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng phương án ứng phó hiệu quả, kịp thời không đ phát sinh người tử vong vì bệnh Dại.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017- 2021 theo quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Dại trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan truyền thông tích cực thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về tác hại, tính chất nguy hiểm của bệnh Dại và các quy định, chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về công tác phòng, chống bệnh Dại.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và đoàn thể nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng IV;
- Chi cục CN và TY, Trung tâm KSBT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu