Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỦY LỢI PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC, XÂM NHẬP MẶN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DÂN SINH VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2018 - 2019 VÀ CẢ NĂM 2019

Hiện nay, các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh tích nước được 26% dung tích thiết kế, nếu không kể hồ Định Bình, các hồ chứa còn lại tích nước được 24% dung tích thiết kế; tổng lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay được 914mm, đạt 65% lượng mưa lũy kế TBNN cùng kỳ; trong đó, tháng 9 có mưa là 180mm, đạt 69% TBNN; tháng 10 có mưa là 358mm, đạt 63% TBNN; Những ngày đầu tháng 11 có mưa là 14,0mm, đạt 1% TBNN tháng 11 (552mm).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia mùa mưa năm 2018 sẽ kết thúc sớm hơn bình thường; vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, lượng mưa khu vực Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 30 - 60%; việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp ngay trong vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 và cả năm 2019 sẽ gặp khó khăn, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng chống hạn hán, thiếu nước vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 và cả năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn với các kịch bản về nguồn nước có khả năng xảy ra để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ công trình tổ chức kiểm kê nguồn nước từng công trình thủy lợi, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, xây dựng kế hoạch tưới cụ thể cho từng vùng; bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước; sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán.

- Tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông suối, mương rạch để cung cấp nước cho sản xuất Đông Xuân, tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để dành cung cấp cho vụ sản xuất sau; thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ Đông Xuân, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng có giá trị cao...), sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 và cả năm 2019.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp chống hạn như: Nạo vét kênh mương, thông thoáng dòng chảy, đắp đập tạm, bờ bao, đào ao, vét giếng, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng nguồn nước phục vụ sản xuất; rà soát, khôi phục các công trình chống hạn đã có trước đây để sẵn sàng chống hạn.

- Thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng (tưới theo quy trình “ướt khô xen kẽ”, nhỏ giọt, phun mưa...); chủ động cắt giảm ít nhất 10% lượng nước tưới so với lúc bình thường.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình thiếu nước, khô hạn để người dân biết và chủ động trong việc sử dụng nước tiết kiệm và tích cực phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi điều tiết, sử dụng nước hiệu quả.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp phải quan tâm chỉ đạo ứng phó với tình hình hạn hán, thiếu nước; củng cố các tổ, đội thủy nông nội đồng để quản lý, điều tiết tưới để hạn chế tranh chấp, chống thất thoát, lãng phí nước.

- Chủ động sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí, ngân sách của địa phương để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

- Báo cáo vào sáng thứ 4 hàng tuần về tình hình nguồn nước, hạn hán, các hoạt động ứng phó, tổng hợp thiệt hại, đề xuất giải pháp chống hạn gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua email: trucbanpclb@gmail.com, cctl.kythuat@gmail.com, điện thoại 3.547.281, fax 02563.647.229) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, phổ biến đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó; đề xuất kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân phù hợp với khả năng nguồn nước; tổng hợp báo cáo chung toàn tỉnh về nguồn nước, kế hoạch chống hạn; tổ chức họp xây dựng phương án chống hạn ở 02 khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh; cụ thể kế hoạch tưới và các giải pháp chống hạn đến cấp xã.

- Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo điều tiết các hồ chứa thủy điện đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

- Hướng dẫn các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước; xây dựng phương án sử dụng nước hợp lý để ứng phó hạn hán; phổ biến, tuyên truyền thực hiện tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến cho cây trồng.

- Phối hợp với địa phương ven biển tổ chức quản lý, vận hành công trình trên hệ thống đê Đông không để xâm nhập mặn, úng ngập ảnh hưởng sản xuất.

- Chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý chặt chẽ nguồn nước, đảm bảo tưới chắc trong hệ thống; đồng thời hỗ trợ các địa phương về nhân lực, kỹ thuật, nguồn nước để chống hạn; việc dùng nước phát điện của hồ Định Bình, đập Văn Phong phải theo nhu cầu tưới.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch, công trình thủy lợi để sớm đưa vào sử dụng phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp; chủ động kiểm tra, sửa chữa, khôi phục hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, các giếng, ao; ưu tiên xây dựng các cụm vòi cấp nước tập trung để cấp nước chống hạn.

- Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động các công trình cấp nước sạch nông thôn; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và phương án tham gia chống hạn cho từng công trình cụ thể; tổng hợp báo cáo thường xuyên tình hình cấp nước sạch nông thôn của cả tỉnh.

3. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa nước thủy điện để cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân vùng hạ du.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định bảo đảm việc cấp điện cho các trạm bơm hoạt động; trong đó có các công trình chống hạn.

4. Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định:

Tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thường xuyên cấp cho các cơ quan liên quan và địa phương để phục vụ chỉ đạo phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 và cả năm 2019.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định:

Tăng cường thông tin, truyền thông về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, các biện pháp chỉ đạo ứng phó để cộng đồng biết và chủ động thực hiện tiết kiệm nước; biểu dương, khuyến khích những cá nhân, tổ chức tích cực và sáng tạo trong ứng phó với hạn.

6. Các Hội đoàn thể:

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn tích cực bám sát địa bàn, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất trong điều kiện hạn hán theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tích cực triển khai thực hiện chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu